16 jun 2021 klocka 13.00 - 15.30

Samordningsmöte för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel på Gotland

En skylt som visar att man där kan ladda sitt elfordon.

Infrastrukturen är en förutsättning för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Genom insyn i pågående och framtida arbete, samt diskussion kring hur vi ytterligare kan samordna arbetet och samverka, finns en potential att öka omställningstakten på Gotland.

Målgrupp

Aktörer som är intresserade av att bidra till etablering av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, exempelvis som leverantör, transportör och beställare (privat och offentlig).

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Preliminärt program

  • Välkomna, praktisk information och syftet med mötet
  • Laget runt om pågående arbete – kort från respektive organisation/projekt
  • ”Öppen scen” för samverkansgrupper/projekt/initiativ
  • Paus
  • Kort introduktion till aktuella ekonomiska stöd
  • Diskussion i mindre grupper för samordning och/eller samverkan
  • Summering från respektive grupp
  • Tack och inbjudan till kommande evenemang

Efterlysning

På programmet ges tillfälle för några initiativ/projekt att hålla en lite djupare presentation. Har du ett projekt eller initiativ som rör infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel på Gotland som du vill berätta om på mötet? Anmäl då detta när du själv anmäler dig till mötet.

Bakgrund

För ett år sedan sågs 30 personer från 15 organisationer för ett digitalt samordningsmöte på Gotland för att diskutera plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel Länk till annan webbplats.. Vi utbytte då kunskap om nuläge, ansvar och initiativ till genomförandet av ett mer omfattande arbete med omställningen till fossilfria transporter i länet.

För frågor, kontakta Agneta Green, Länsstyrelsen i Gotlands län.
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se
Tel: 010-22 39358

Arrangeras av Länsstyrelsen i Gotlands län tillsammans med Energicentrum Gotland.

Var:
Mötet kommer att hållas digitalt. Zoom-länk kommer att skickas till föranmälda dagen innan mötet.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
14 jun 2021

Kontakt