26- 27 maj 2021 klocka 12.30 - 12.30

Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF)

En rostig gammal tunna och en vattenkanna i plast som skräpar ner i grönskande natur.

Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder tillsammans med de övriga Mälarlänen in till en grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF).

Utbildningen hålls via Skype två halvdagar 26-27 maj 2021. Mer information och anmälan hittas i länken nedan.

Anmälan till GRUF Länk till annan webbplats.

Ta chansen att lära dig mer om tillsyn av förorenade områden. Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i efterbehandlingsprocessen, från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd. Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika tillsynsverktygen samt hur man gör en ansvarsbedömning. Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig grunderna för att granska, bedöma och handlägga ärenden med förorenade områden.

VAR:
Digitalt via skype, möteslänk skickas ut efter sista anmälningsdag
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 maj 2021

Kontakt