Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 mar 2021 klocka 13.00 - 15.00

Uppdrag demokrati – en kartläggning av länsstyrelsernas demokratiaktiviteter

Välkommen till ett digitalt seminarium där Länsstyrelsen i Jönköpings län presenterar resultatet av den demokratikartläggning som redovisats till regeringen 1 mars 2021.

I regleringsbrevet 2020 fick Länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att samlat redovisa aktiviteter som länsstyrelserna genomfört på demokratiområdet under 2020 och planerar genomföra 2021, med särskilt fokus på regeringens nationella satsning Demokratin 100 år. I uppdraget ingick även att kartlägga utmaningar på demokratiområdet som länsstyrelserna identifierat i de egna länen samt lämna förslag på möjliga insatser.

Kartläggningen genomfördes av Tobias Rahm, nationell samordnare för länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter, med stöd av Urszula Hansson, strateg i jänställdhet och mänskliga rättigheter vid Länsstyrelsen i Hallands län samt Martina Rasch, handläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Seminariet riktar sig till dig som är chef eller medarbetare på länsstyrelsen, tjänsteperson i region eller kommun eller på andra sätt arbetar med eller är intresserad av demokrati och hur arbetet med att stärka demokratin pågår på länsstyrelserna.

Program

Programmet kan komma att uppdateras.

13.00 Välkomna!

Landshövding Helena Jonsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Peter Örn, ordförande för regeringens kommitté Demokratin 100 år.

Tobias Rahm, nationell samordnare för länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter och demokrati, presenterar resultatet av kartläggningsrapporten

Panelsamtal: Vilka demokratiutmaningar ser vi och hur kan vi gå vidare? Representanter från några länsstyrelser samtalar om demokratifrågor. Moderator: Martina Rasch, Länsstyrelsen i Jönköpings län

15.00 Seminariet avslutas

Medverkande: Peter Örn, Helena Jonsson, Tobias Rahm. Övriga medverkande uppdateras löpande.

Var:
Digitalt via Skype. Länk till seminariet skickas ut den 23 mars till de som anmält sig.
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
22 mar 2021

Kontakt