02 dec 2020 klocka 09.00 - 15.45

Webbsändning: Om EU-/EES-medborgare utsatta för exploatering i Sverige

Folkvimmel

Den 2 december sänder länsstyrelsen en nationell konferens med föreläsningar kopplade till utsatta EU-/EES-medborgare.

Du kommer att få höra om nuläget, om vägar framåt och få exempel på olika aktörers arbete. Föreläsare från bland annat kommuner, Polismyndigheten och plattformen Civila Sverige mot människohandel medverkar.

Syftet med konferensen är att du ska få ökad kunskap och inspiration, för att möjliggöra en utveckling av ditt arbete inom området.

Målgrupp för konferensen: Du som på olika sätt kommer i kontakt direkt eller indirekt med EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Inledningstalare: Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

Moderator: Åsa Julin, journalist

Frågor

Regional samordnare nord: Therese.Bjursell@lansstyrelsen.se

Regional samordnare syd: Anne.Bergquist@lansstyrelsen.se

Regional samordnare väst: Elisabeth.Holm@lansstyrelsen.se

Regional samordnare öst: Jurgita.Ravaityte.Kristoffersson@lansstyrelsen.se

Utvecklingsledare Stockholm: jonas.melinder@lansstyrelsen.se

Inledning 09.00–09.45

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister berättar om regeringens vision för arbetet mot exploatering.

Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelserna fick uppdraget att under 2020 verka för ökad kompetens inom frågor rörande EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Jonas Melinder, ansvarig för den nationella samordningen av länsstyrelsernas uppdrag beskriver bakgrunden och de erfarenheter som hittills erhållits.

Föreläsningar 09.50–12.00

Stockholmspolisens människohandelssektion. Jana de Geer beskriver omfattningen och i vilka sammanhang människohandel förekommer samt hur arbetet för att motverka den ser ut.

Paus 10.30–10.45

Uppsala kommun och polismyndigheten. Lokal EU-samverkan i arbetet mot exploatering. Aktuella utmaningar och vägen framåt.

Göteborgs stad och Räddningsmissionen. Lokal samverkan via IOP, idéburet offentligt partnerskap. Aktuella utmaningar och vägen framåt.

Lunch 12.00–13.00

Föreläsningar 12.00–16.00

Civila plattformen mot människohandel. Jakob Flärdh, generalsekreterare, Child10 foundation, berättar om plattformen och det arbete som bedrivs för att motverka människohandel.

Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att motverka exploatering och fusk inom arbetslivet. Magdalena Lennmarken beskriver erfarenheter från de oanmälda inspektioner som görs vid byggen, skönhetssalonger och inom andra branscher.

Paus 14.10–14.30

Stockholms Universitet. Kavot Zillén berättar om sin forskning rörande särskilt utsatta underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård.

CBSS (Council of the Baltic Sea States). Endrit Mujaj ger en internationell överblick av människohandelssituationen gällande utsatta EU-medborgare i Östersjöregionen.

Avrundning 15.35–15.45

VAR:
Youtube. Anmälda deltagare får en länk till webbsändningen dagarna innan den äger rum.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2020

Kontakt