24 feb 2021 klocka 08.30 - 00.00

Förnya din behörighet för att använda kemiska växtskyddsmedel 24 februari

Sädesfält med vallmoinslag

Foto: Ilse Hallgren

Är din behörighet för att använda kemiska växtskyddsmedel på väg att gå ut? Länsstyrelsen anordnar under vintern fortbildningskurser för klass 1L och 2L-preparat utomhus.

Kursen börjar klockan 08.30 och avslutas på eftermiddagen med ett prov. Efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 respektive 6 år beroende på när din
behörighet går ut.

Observera att antalet personer per kurs är begränsat. När du har anmält dig skickar vi mer information.

NÄR: Den 24 februari 2021

VAR: Gotland Grönt Centrum, Roma

KOSTNAD: 2 900:- exklusive moms, inklusive mat och litteratur.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 jan 2021

Anmäl dig här

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt