Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 nov 2020 klocka 13.00 - 15.30

BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Länsstyrelsen i Gotlands län och den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium den 5:e november kl. 13-15.30 med fokus på den nya handboken BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplaneringen. BoTryggt2030 är en konkretisering av målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet. Syftet är att underlätta för såväl beställare som utförare att göra medvetna val när det gäller den fysiska utformningen av stadsdelar, bostadsområden och offentliga rum.

Målgrupp för webbinariet är samhällsplanerare, bygglovshandläggare, arkitekter, brottsförebyggande samordnare, polis, fastighetsägare, politiker m.fl.  

Program

13.00 Välkomna och praktikaliteter

13.10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

13.30 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

13.55 Paus

14.00 Att jobba med BoTryggt2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

14.45 Paus

15.00 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets- och trygghetsarbetet

15.15 Avslutande workshop med mentimeterfrågor

Var:
Utbildningen sker via Skype, länk skickas till anmälda deltagare veckan innan utbildningstillfället
Kostnad:
Utan kostnad
Sista anmälningsdag:
01 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt