14 sep 2020 klocka 08.30 - 12.00

Regional bostadskonferens - Bostäder för alla

Lyftkran och byggelement Foto: MostPhotos

Välkommen till Länsstyrelsen i Gotlands läns regionala bostadskonferens med temat social hållbarhet i bostadsförsörjningen.

Det långsiktiga målet för Sveriges bostadsmarknad är att alla människor ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Men hur skapas dessa förutsättningar och hur ser den faktiska ansvarsfördelningen ut? Vem har mandatet och möjligheten? Vilka är förutsättningarna och för vem behöver bostadsmarknaden planeras?

Målgruppen för konferensen är kommun och kommunalt bostadsbolag genom politik, chefer och tjänstemän. Medverkar gör bland annat Boverket och Sveriges Allmännytta.

Konferensen genomförs interaktivt.

Program

08.30 Välkomna och kort introduktion

08.45 Bostäder för alla – sociala aspekter inom bostadsförsörjningen

09.15 Ansvar och skyldigheter – mandat och möjligheter

10.00 Paus

10.15 Allmännyttans roll

11.00 Samverkan som verktyg

11.30 Bostad till alla -  vision eller möjlighet

12.00 Avslut

Var:
Digitalt via Skype, länk skickas till anmälda deltagare veckan innan konferensen
Kostnad:
Utan kostnad
Sista anmälningsdag:
04 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt