01 jul 2020 klocka 15.00 - 16.30

Statlig samverkanskonferens 1 juli

Länsstyrelsen kallar till statlig samverkanskonferens med anledning av covid-19.

Den statliga samverkanskonferensen är en gemensam lägesavstämning där varje aktör ges möjlighet att lämna en beskrivning av nuläget och kommande behov.

Mötet hålls via Skype/telefon. Inbjudan med aktuell länk skickas via e-post till berörda aktörer.

Var:
-
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt