Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06 aug 2020 klocka 15.00 - 16.30

Samverkanskonferens 6 augusti

Länsstyrelsen kallar till samverkanskonferens med anledning av covid-19.

Samverkanskonferensen har till målsättning att skapa en samlad lägesbild för Gotland, utreda vilka behov som finns samt ge underlag för inriktning och samordning inom länet.

Mötet hålls via Skype/telefon. Inbjudan med aktuell länk skickas via e-post till berörda aktörer.

VAR:
-
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt