Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

20 aug 2020 klocka 15.00 - 16.30

Samverkanskonferens 20 augusti

Länsstyrelsen kallar till samverkanskonferens med anledning av covid-19.

Samverkanskonferensen har till målsättning att skapa en samlad lägesbild för Gotland, utreda vilka behov som finns samt ge underlag för inriktning och samordning inom länet.

Mötet hålls via Skype/telefon. Inbjudan med aktuell länk skickas via e-post till berörda aktörer.

Var:
-
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt