Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 jun 2020 klocka 13.00 - 14.00

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 25 juni

Länsstyrelsen kallar till inriktnings- och samordningsfunktion med anledning av covid-19.

Inriktnings- och samordningsfunktionens huvuduppgift är att göra en gemensam bedömning av situationen, skapa en samlad lägesbild och vid behov träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder.

Mötet hålls via Skype/telefon. Inbjudan med aktuell länk skickas via e-post till berörda aktörer.

Var:
-
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt