20 apr 2020 klocka 17.00 - 18.30

Sverige med ledartröjan i omställningen till hållbara transporter – dröm eller verklighet?

Hur vi ser på våra transporter är avgörande för hur vi kan tackla flera livsviktiga framtidsfrågor, inte minst klimatutmaningen, och omställning till ett fossilfritt samhälle.

Vi bjuder därför in alla er som arbetar med transporter i ett brett perspektiv för att prata om arbetet mot fossilfri fordonsflotta, hållbarhetsmärkning för godstransporter på väg och vad som sker inom sjöfarten.

Föreläsare

Henrik Dahlsson

Hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, berättar om Scanias miljöarbete och breda hållbarhetserbjudande som hjälper kunden minska sin klimatpåverkan. Utmaningar inom elektrifiering, automatisering och digitalisering berörs också.

Maria Werpers Dahl

Branschutvecklare på Transportföretagen, berättar om hållbarhetsmärkningen Hållbar Transport. En märkning där transportköpare och transportör tillsammans gör det möjligt för transportnäringen att närma sig mål som sund konkurrens på lika villkor, nollvision och miljö och klimatmål.

Daniel Pantzarfelt

Säkerhet & trafikchef, ansvarig för Destination Gotlands kvalitets och miljöledning enligt ISO9001/14001.

Vi ställer inte in – vi ställer om!

Träffen kommer att hållas digitalt. En länk för anslutning skickas via e-post när vi har fått din anmälan.

Anmälan

Anmälan senast den 17 april till anna.sorby@lansstyrelsen.se eller
pia@hallbaragotland.se. Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Välkommen!

Var:
Digital träff
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
17 apr 2020

Kontakt