29 okt 2019 klocka 10.00 - 14.00

Föreläsning
med fokus på friska kalvar!

Kalvar Foto:Gunilla Lexell

Inom ramen för Greppa Näringen anordnade länsstyrelsen i våras studiebesök med inriktning på kalvhälsa. Nu kommer en uppföljning där vi fortsätter att informera om utfodring, smittskydd med mera. Inbjudan riktar sig i första hand till lantbrukare med mjölkproduktion och uppfödare av ungnöt.

Programpunkter
Hur vill kalven ha det vid flytt, hur skall den utfodras?
Linnea Borgenvall, Gård & Djurhälsan, rådgivare när det gäller kalvar och växande djur,

Veterinärer som deltar är Annika Melin, Gård & Djurhälsan samt Erik Cederlund, Distriktsveterinärerna, Agneta Karlsson Norström, länsstyrelsen och eventuellt Sara Eriksdotter Engsfrid, VÄXA. Veterinärerna informerar om smittor och smittskydd.

Deltar gör också djurskyddsinspektör Sune Liljeström och förprövningshandläggare Julia Buskas. Plats för frågor om transport av kalvar och förprövning!

Fika
Meddela i anmälningsformuläret om du vill ha fika och lunch. Förtäringen betalas av var och en. Dagen inleds med fika från kl 9:30.

Ingen deltagaravgift. Aktiviteten erbjuds kostnadsfritt inom projektet Greppa Näringen. Det görs med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2014–2020 som finansieras via EU och svenska staten.

Välkommen!

Var:
Stora konferenssalen, Gotland Grönt Centrum, Roma
Kostnad:
Ingen deltagaravgift. Fika och lunch betalas av var och en. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter den 25 oktober kommer du att faktureras för förtäringen.
Sista anmälningsdag:
25 okt 2019

Anmäl dig

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt