Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28 nov 2019 klocka 13.00 - 16.00

Markkarteringen visar vägen

Välkomna till en eftermiddag då vi diskuterar gårdens markkartering och pratar gödslingsråd tillsammans med Pauliina Jonsson, ekologisk rådgivare på Jordbruksverket.

Alla intresserade är välkomna, oavsett om du odlar ekologiskt eller konventionellt.

Program
Markkartering på ekogårdar – vad säger värdena egentligen? Gränsvärden för
näringsämnen? Hur motsvarar den stallgödsel vi använder grödornas behov?

Studera markkartan och satellitbilderna på gården – vilka slutsatser kan man dra? Kan
man utjämna fältens skillnader med noggrannare anpassning till fältens markegenskaper?
Spridning av stallgödsel och mikronäring.

Mikronäring – bor och mangan. När, hur och varför?

Svavel till ekogrödorna och särskilt till vallen – varför behövs det?

Aktiviteten erbjuds kostnadsfritt inom projektet Ekologisk produktion. Det görs med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som finansieras via EU och svenska staten.

Anmälan
Senast måndagen den 25 november till
Ilse Hallgren: ilse.hallgren@lansstyrelsen.se
eller telefon 010-223 93 94

Fika
Kaffe till självkostnadspris

Välkommen!

Var:
Gotland Grönt Centrum, stora konferenssalen, Roma
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
25 nov 2019

Kontakt