05 nov 2019 klocka 13.00 - 16.00

Jordhälsa - vad är det? Hur mäts och förbättras den?

Potatisfåra

Välkommen till en kurs med Hanna Williams, mark/växtagronom med inriktning på jordhälsa.

Kursen ger en fördjupad bild av bördighet och jordhälsa och informerar om praktiska åtgärder. Hur upprätthåller vi bördigheten, vilka metoder och verktyg kan man använda för att gynna jordhälsa?

Program

  • Vad är jordhälsa?
  • Markbiologi - beskrivning av olika organismer i marken
  • Kan man mäta jordhälsa?
  • Redovisning av examensarbete, undersökning av jordhälsa på 20 gårdar i Skåne
  • Hur främjas och bibehålls jordhälsa?
  • Minimerad jordbearbetning?
  • Strategier för mellangrödor och hur de är ett användbart verktyg för att främja jordhälsa

Aktiviteten erbjuds kostnadsfritt inom projektet Greppa Näringen. Det görs med hjälp av
pengar från landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som finansieras via EU och svenska staten.

Anmälan
Senast fredagen den 1 november till
Ilse Hallgren: ilse.hallgren@lansstyrelsen.se
eller telefon 010-223 93 94

Fika
Kaffe på eftermiddagen till självkostnadspris

Välkommen!

Var:
Gotland Grönt Centrum, stora konferenssalen, Roma
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
01 nov 2019

Kontakt