21 aug 2018 klocka 19.30 - 00.00

Informationsmöte om torkan

LRF Gotland bjuder in till information med anledning av torkan till alla Gotlands lantbrukare. Ta del av information av företrädare från lantbrukets organisationer och länsstyrelsen.

Program:
• Nulägesbild, vad säger skördeinventeringen gällande
våra olika branschinriktningar?
• Vad görs regionalt? Kan vi importera foder? Avtal
spannmålshandel etc.
• Omsorgsfrågorna
• Exempel på strategisk- och ekonomisk rådgivning i
produktionen.
• Hur ser slaktkön ut? Vad gör vi vid akuta behov?
• Vad görs nationellt? Vilka diskussioner görs just nu
med Jordbruksverk och Näringsdepartementet?
• Branschfrågorna, hur tas de hand om för olika
inriktningar?

Anmälan senast 20 augusti till: anmalan@lrf.se.

Välkomna!
LRF Gotland

Var:
Wisbygymnasiets aula (G:a Säve), Visby
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 aug 2018

Kontakt