Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05 sep 2018 klocka 10.30 - 16.30

Hållbara transporter

Arbetar du med transporter på väg eller arbetsmaskiner, eller är du intresserad av hållbara transporter i allmänhet? Ta chansen att få veta mer om bland annat förnybara bränslen, elektrifiering, investeringsstöd och smarta maskiner!

Preliminärt program

10:30-11:00
Inledning och presentation av pågående transportprojekt samt möjligheter med stöd från Klimatklivet.

11:00-12:15
Förnybara bränslen – flera olika lösningar (f3, SEKAB, och Biogas Öst)

12:15-13:00
Lunch, mingel och utställning

13:00-13:30
Elektrifiering av fordon (Energimyndigheten)

13:35-14:20
Vägen fram mot arbetsmaskiner som är både energieffektiva och fossilenergifria (RISE)

Rum 1: Alternativ för bussar (Volvo Buss)
Rum 2: Elektriska distributionsfordon och projektet Intercitylog (Sustainable Innovations) samt alternativ för lastbilar (Volvo Lastvagnar)

14:20-15:05
Fika, mingel och utställning

15:05-15:35
Smarta maskiner (PON Equipment)

Rum 1: Elbilstaxi (Sustainable Innovations)

Rum 2: Hållbarhetsmärkning (Sveriges Åkeriföretag)

15:40-16:15
Hållbara transporter (IVL)

16:15-16:30
Avslutande reflektioner

Anmälan
Anmäl dig senast 29 augusti till:
Anna Sorby, tfn: 010-22 39 386, epost: anna.sorby@lansstyrelsen.se

Evenemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika.

Tillgänglighet
Hiss och funktionsanpassad toalett finns. Hörselslinga finns i Ljusgården men inte i de mindre rummen.

Var:
Visborgsallén 19. Visby. Lokal: Ljusgården
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
29 aug 2018

Kontakt