Komplettering eller yttrande i ärende

Här kan du på ett enkelt sätt lämna in kompletteringar och yttranden i ditt ärende. Handlingarna kommer automatiskt in i ditt ärende och du får en bekräftelse direkt att vi tagit emot dem.

Lämna in kompletteringar och yttranden i vår e-tjänst

Använd vår e-tjänst för att lämna in kompletteringar och yttranden i ditt ärende.

Anvisningar

E-tjänsten är ett led i att på enkelt och effektivt sätt lämna in kompletteringar eller yttranden till Länsstyrelserna. I formuläret väljer du den länsstyrelse som handlägger ditt ärende och anger diarienummer. Efter att ha kontrollerat uppgifterna kan du bifoga dina dokument. De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län