Författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats

Gotlands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Författningarna är inlagda som PDF:er vilket innebär att du kan läsa och skriva ut dem i sin helhet.

Observera: Det kan ibland finnas fel i författningstexterna. I vissa fall saknas kartor och/eller bilagor i den version av författningen som publiceras på Internet. Det är alltid den tryckta versionen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Författningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
09FS-2016-1.pdf 8.2 MB 2018-05-28 11.13
09FS-2016-2.pdf 593 kB 2018-05-28 11.13
09FS-2016-3.pdf 331.4 kB 2018-05-28 11.14
09FS-2016-5.pdf 583.4 kB 2018-05-28 11.14
09FS-2016-6.pdf 376 kB 2018-05-28 11.14

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län