Jobba hos oss

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur landet ska skötas. Vi på Länsstyrelsen ser till att besluten blir verklighet.

Hos oss arbetar cirka 140 personer. Vår organisation består av en länsledning, som består av landshövding och länsråd. Den operativa verksamheten svarar sex enheter för.

Se en skiss över vår organisationPDF

 

Lediga tjänster

Vi utför vårt uppdrag och arbetar mot vår vision, Vi tar Gotland längre - i dialog och med helhetssyn, på ett professionellt sätt genom att vi är:


Öppna – Vi är tillgängliga, tydliga och lyhörda. Vi visar respekt och skapar tillit i vår kommunikation externt och internt. Vi visar förtroende för varandras mandat. Vår öppenhet bidrar till ökad kunskap, nytänkande, flexibilitet och framsynthet.

Engagerade – Vårt engagemang är en drivkraft som leder till goda resultat och kunskapsspridning. Vi ger konstruktiv feedback, sprider arbetsglädje och inspirerar andra. Det skapar ett positivt klimat, där vi samverkar för helhetssyn.

Ansvarstagande - I varje situation tar vi ansvar för dialog, helhet, resultat och vårt medarbetarskap. Vi utvecklar och förvaltar viktiga samhällsfrågor på ett sätt som leder till medborgarens förtroende och stolthet hos medarbetaren.


Vi som arbetar på Länsstyrelsen har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid handla utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare.

Om du drivs av att ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill medverka till utvecklingen av Gotlands län, skulle du trivas och göra nytta på Länsstyrelsen. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, samhällsplanerare, socionomer, arkeologer, beteendevetare, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vill du testa dina teoretiska kunskaper genom att göra ett examensarbete hos oss? Vi är intresserade av att höra dina idéer och tankar om vad du vill fördjupa dig i.

Vill du praktisera hos oss? Praktik är en fantastisk möjlighet för både dig och oss att utvecklas. Du får praktisk erfarenhet som är viktig för framtida jobb. Vi får länga känna unga på väg in på arbetsmarknaden som ger oss nya perspektiv och kunskaper. Kanske får vi också lära känna framtidens kollegor.

Skicka in den förfrågan till gotland@lansstyrelsen.se

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända och funktionsnedsatta. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik sker kontakten via Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen har sökt en Projektledare för bildande av nationalpark Bästeträsk. Ansökningstid senast den 18 juni 2019. Dnr 112-2146-2019.
Rekryteringen avslutad.
Karolina Johansson har tillsatts på tjänsten.
Tillsättningen anslagen fr.o.m. den 2019-08-13 t. o. m den 2019-09-05.

Länsstyrelsen har sökt en Vattenhandläggare till Miljö- och vattenenheten. Ansökningstid senast den 23 juni 2019. Dnr 112-2189-2019.
Rekryteringen avslutad.
Sara Almqvist har tillsatts på tjänsten.
Tillsättningen anslagen fr.o.m. den 2019-08-27 t. o. m den 2019-09-17.

Länsstyrelsen har sökt en Miljöskyddshandläggare till Miljö- och vattenenheten. Ansökningstid senast den 23 juni 2019. Dnr 112-2145-2019.
Rekryteringen avslutad.
Martin Beijer har tillsatts på tjänsten.
Tillsättningen anslagen fr.o.m. den 2019-08-27 t. o. m den 2019-09-17.

Länsstyrelsen har sökt en Länsjurist till enheten för samordning och stöd. Ansökningstid senast den 23 april 2019. Dnr 112-1352-19.
Rekryteringen avslutad.
Susanne Storm har tillsatts på tjänsten.
Tillsättningen anslagen fr.o.m. den 2019-09-03 t. o. m den 2019-09-24.


Hur man överklagar beslutet om anställning
Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.
Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. Om något är oklart kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Kontakt