Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Effektiva arbetsmetoder

60

Lönsamt företagande

240

Inkomst från företaget

60

Utbildning inom de gröna näringarna

266

Utbildning utanför de gröna näringarna 54

54

Erfarenhet inom de gröna näringarna

106

Erfarenhet utanför de gröna näringarna

54

Plan för fortbildning

40

Arbetsledandeställning

50

Heltidsarbete

70

Total summa

1000

Ansökningsomgångar

Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt