Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Alla ansökningar som kommer in inom respektive ansökningsomgång och som ligger över minimipoängen kommer att rangordnas. Därefter fördelas totalsumman till de som rangordnats högst. 

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

200

Lönsamt företag

84

Lönsam investering

167

Behov av stöd

166

Ökad sysselsättning

249

Nystartat företag

84

Ökad digitalisering

50

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari-30 april 2023
Totalt finns 1 200 000 kr att söka för ansökningsomgång 1.

Ansökningsomgång 2: 1 juli – 30 september 2023

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss