Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Risk för vattenbrist 400

400

Lönsamhet

200

Kostnadseffektivitet

200

Näringsbelastning

50

Åtgärdsbehov övergödning

50

Dricksvatten vilda djur

50

Brist på vattenbiotoper

50

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Bra att veta

För att kunna få stöd behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet.
Läs mer om anmälan av vattenverksamhet på länsstyrelsens webbplats

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000