• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djurskyddsområden

Djurskyddsområden är områden av stor betydelse för djurlivet som skyddas med lagstiftning på likartat sätt som naturreservat.   

Möjligheten att skydda ett område som djurskyddsområde regleras i miljöbalken och är främst tänkt för att avsätta fågelskydds- och sälskyddsområden. Det är länsstyrelse eller kommun som genomför skyddet. I ett djurskyddsområde är det förbjudet att vistas under hela eller delar av året.

Fågelskydd Stora Karlsö. Foto:Caroline Bernander

Kontakt