Klintkustleden

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på Gotland driver tillsammans projektet Klintkustleden, som går ut på att bygga en vandringsled längs Gotlands nordvästkust.

Syftet med projektet är att gotländsk kultur- och naturmiljö ska bli mer tillgänglig för allmänheten. På några platser kommer särskilda tillgänglighetsåtgärder att vidtas för personer med funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Gotland.

Leden kommer i en första fas att utgå från Björkume i Stenkyrka och vidare upp till Hallshuk. Tanken är att leden i en andra fas ska gå ända till Kappelshamn.

Länsstyrelsen står för drift av leden. Detta kan också läggas ut på markägare eller lokala föreningar mot ersättning. Anläggandet och driften av leden ska inte innebära någon kostnad för fastighetsägarna. Rätten att anlägga och underhålla leden regleras i särskilt avtal. Pågående markanvändning berörs inte i någon större omfattning.

Kontakt

Mattias Vejlens

Friluftssamordnare

Förvaltning av naturreservat - resursbrevlåda

Naturvårdsenheten