• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Friluftsliv i skyddade områden

Många besöker våra naturreservat. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsåtgärder inom reservaten.

I våra naturreservat finns ofta kortare stigar som inbjuder till vandring och naturkunskap. Genom markering av stigar, spänger, informationstavlor och andra anordningar vill vi underlätta ditt besök. Vissa reservat är lättare att ta sig runt i än andra. Det kan också finnas reservat som är mer svårtillgängliga och där naturskyddet är prioriterat. Då kan också tillgängligheten vara mer begränsad.

Länsstyrelsen har tagit fram en strategi och handlingsplan för hur våra naturreservat kan vara en resurs för friluftslivet. Vi kommer bland annat att satsa extra resurser på att tillgängliggöra 15-16 st naturreservat genom tydligare information, röjda stigar och anordningar för personer med funktionsvariationer. Vi vill också binda ihop reservaten genom att anlägga längre leder och undersöka friluftsvanorna på Gotland.

Kontakt

Mattias Vejlens

Friluftssamordnare

Förvaltning av naturreservat - resursbrevlåda

Naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss