Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Temadagar om den gotländska gården
– helhetsmiljön

En grupp människor som lyssnar på en person vid ett äldre hus.

Vilka av gårdens värden är särskilt viktiga? Hur förhåller sig hus, trädgård och jordbruksmark till varandra?

En gårdsmiljö rymmer många olika delar: bebyggelse, trädgård, arbetsmiljöer, markerna med åkrar, äng, skog… Alla delarna är viktiga och bidrog till gårdens försörjning på olika sätt. Vissa delar har uppmärksammats en del, till exempel kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ändå saknas ofta ett helhetsgrepp, och det var detta vi fick ta del av under dessa temadagar!

De här båda dagarna som hölls i slutet av maj lockade runt 35 personer. Det blev två heldagar där vädret var på gott humör, liksom föredragshållare och deltagare. Ena dagen hölls på gården Ganns i Näs, och den andra på gården Glästäde i Lärbro.

En grupp människor står på en lummig plats och lyssnar på en man.

Föredragshållare på de tre huvudområdena; byggnader, trädgård och marker, var Mattias Norderbrim, byggnadsvårdare, Klara Holmqvist, trädgårdsmästare och Hjalmar Croneborg, landskapsvetare.

Syftet var att skapa en förståelse för gårdens helhet och ge kunskap om traditionella förhållningssätt och hantverkstekniker, för att gårdsägare ska kunna göra kloka val och förvalta gårdens värden för framtiden.

En grupp människor står i skuggan av flera träd och lyssnar på en kvinna.

Vissa saker kan tyckas självklara, som att gården har varit en självförsörjande enhet, där människor har skapat sitt uppehälle utifrån vad markerna kan ge, via djuren. Att miljöerna har vuxit fram, ofta under generationer. Att funktion, ekonomi, teknik och estetik har spelat in i utvecklingen av gårdarna genom århundranden. Ändå upplevde vi att det blev det en hel del aha-upplevelser under dagarna, och nya insikter.

Temadagarna anordnades genom kompetensutvecklingsprojektet Ett rikt odlingslandskap och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap

EU-logga och texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss