Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältvandring i vackra Rone

En grupp människor vandrar på ett fält.

Den 22 maj var det biologiska mångfaldens dag, detta valde vi att uppmärksamma med en fältvandring på temat.

Ett trettiotal personer kom med på vandringen och ciceron var Arne Pettersson. Det var dessutom en makalöst vacker majkväll, med strålande sol och mycket flora i full blom, inte minst en hel rad orkideér.

Vandringen gick genom ett varierat beteteslandskap, liksom vackra kulturmiljöer – med den gemensamma nämnaren att de alla restaurerats för att åter tas i bruk som betesmark. Markerna hade tidigare kommit att växa igen då betesdriften upphört under mitten av 1900-talet, men sedan runt 20 år nu kontinuerligt röjts och betats igen.

Vi fick bekanta oss med en mängd hävdgynnade arter och även en och annan glada och ormvråk gjorde oss sporadiskt sällskap.

Ett av våra största hot mot biologisk mångfald i Sverige och på Gotland är igenväxning av tidigare hävdade och betade marker. Den här kvällen blev vi verkligen varse om vilket gediget och viktigt arbete som lagts ner just på den här platsen. Och en insikt om hur viktiga våra lantbrukare och djurhållare verkligen är. Utan dessa skulle fler marker växa igen och tränga bort en enorm mängd olika djur och växter som helt eller delvis är beroende av dessa betade marker.

Kvällen avslutades med en härlig soppa, gott tilltugg och en underbar rabarberpaj på Änggårde Saloon. En riktigt fin försommarkväll!

Kursen arrangerades av länsstyrelsen inom projektet Ett rikt odlingslandskap och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap

EU-logga och texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss