Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Röjsågskurs som sänkte tröskeln

Flera personer med hjälm och skyddsutrustning förbereder sig för röjsågskurs.

I mitten av april anordnade vi inom Ett rikt odlingslandskap en röjsågskurs på Hajdes.
Till vår hjälp tog vi Skogsstyrelsens Ingvar Hansson, skogskonsulent och rutinerad röjsågsinstruktör.

Syftet med kursen var att hjälpa nybörjare "över tröskeln", för att börja hantera och känna sig trygga med röjsågen. Med tanken att man i förlängningen vågar sig ut i sina egna marker för att röja busk och sly och jobba mot igenväxning.

Igenväxning av våra ängs- och betesmarker är ett av de störta hoten mot vår biologiska mångfald, även på Gotland. Ju fler markägare som har möjlighet att göra en egen manuell insats, desto bättre!

Vi började dagen inomhus med teori och genomgång av utrustning samt säkerhet. Därefter ägnade vi oss åt att fila och montera klingor med mera, innan vi gav oss ut i fält för praktisk sågning. Deltagarna fick prova på både sly och lite buskröjning. Bland annat blev en husgrund mer synlig när inväxande hassel kunde röjas bort av några kursdeltagare.

Tio deltagare hade vi möjlighet att ta emot och kursen blev fullbokad. Vi fick till och med skapa en reservlista. Kul med så pass stort intresse!

Kursen arrangerades av länsstyrelsen inom projektet Ett rikt odlingslandskap och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap

EU-logga och texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss