Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältvandring i Höglundar

En grupp av människor på ett fält står och lyssnar på en som pratar.

Onsdagen den 10 april anordnades en fältvandring i den restaurerade betesmarken vid Höglundar i Stenkyrka.

Intresset var stort, nära 40 personer anslöt till träffen mitt ute i skogen den här aprilförmiddagen! Fältvandringen genomfördes inom länsstyrelsens projekt Ett rikt odlingslandskap och syftet var att se och inspireras av det stora röjningsarbete som gjorts i området. Ett röjningsarbete, samt staketuppsättning som möjliggjort att området kunnat återgå i hävd.

Fållan på dryga 30 hektar har mycket varierade markklasser och naturtyper. Här finns buskbeklädda alvarmarker, frodigare betesmarker och gamla skogsbeten. Här finns även kulturmiljöer med en stor järnåldersboplats och tillhörande gravfält.

Restaureringsarbetet har därför varit komplext och utförts med olika metoder utifrån förutsättningarna på de olika marktyperna. Huggning har skett både maskinellt och manuellt, och likaså buskröjning. Gemensamt har varit att stor hänsyn behövts tas till de känsliga miljöerna.

På plats att visa och berätta var markägarna Stina och Thomas Hellenberg, liksom betesstödshandläggare Gustav Pettersson och rådgivarna Maria Norderbrim och Maude Fyrenius från länsstyrelsen. Maude, vars rådgivning för drygt fem år sedan, kom att bli starten till restaureringsarbetet, kunde nu tillsammans med Hellenbergs berätta om hur området såg ut innan röjningsarbetet och betet påbörjades samt hur förutsättningarna såg ut initialt.

Gustav Pettersson kom in tidigt i arbetet, och är den från länsstyrelsen som tagit fram restaureringsplanen som arbetet följt. Thomas pratade om de ändringar som har gjorts i planen, i samråd med länsstyrelsen, efter hand som arbetet har fortskridit och förutsättningarna har ändrats. Gustav berättade om tankarna bakom exempelvis naturtyperna, särskilda hänsynstaganden och de åtgärder som lett fram till dagens resultat.

Under vandringen berättade Maria om de kultur- och fornlämningar från främst järnålder som syns idag. Om de arkeologiska utgrävningar som gjorts på platsen under 1940-talet, och om hur området använts och nyttjats genom århundraden.

Vandringen avslutades med gemensam fältlunch, smakrik soppa med färskt bröd från Tempo i Stenkyrka, intagen vid en av de fina husgrunderna. Trevligt!

Kursen arrangerades av länsstyrelsen inom projektet Ett rikt odlingslandskap och har finansierats med medel från EU och svenska staten.

Mer information om Ett rikt odlingslandskap

EU-logga och texten "Medfinansieras av Europeiska Unionen".

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss