Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har Gotland fått fler hobby-gårdsarkeologer

Ett foto av en man som står och pekar på en stenvägg.

På träffen i Rone fick deltagarna bekanta sig med den historiska gården. Den drivs idag av Petter Winarve och Charlotte Aav, tillsammans med Petters föräldrar Klara och Göran Winarve.

I maj arrangerade projektet ”Ett rikt odlingslandskap” två unika kursdagar med fokus på gotländska gårdsmiljöer. Under dagarna var det drygt 30 personer som fick lära sig att hitta, se och tolka de historiska spåren i landskapet.

Inom byggnadsvård pratar man ofta om ”husarkeologi”, där man bland annat kan avläsa historien genom lager av tapeter eller färgrester. Men hur gör man det i kulturlandskapet eller i en gammal trädgård? Kursens innehåll och syfte var ett ta ett helhetsgrepp kring en gotländsk gårdsmiljö och på så vid lära deltagarna att djupdyka ner i historien.

– Tidigare kurser har fokuserat på de olika enskilda delarna på gården, med de alla hör ju faktiskt ihop! Under den här kursen ville vi visa på helheten, med gårdens byggnader, trädgård och omkringliggande kulturmarker, berättar Maria Norderbrim, rådgivare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Den första kursdagen genomfördes på Lindarve gård i Ekeby, medan den andra kursdagen tillbringades på gården Winarve i Rone.

– Det kändes viktigt att vi besökte gårdar där vanliga gotländska lantbrukare bor och verkar, aktiva lantbruk där gårdens byggnader och marker ännu är i bruk och hävd, säger Maria.

Även om gårdarna i sig var väldigt olika fanns många gemensamma problem och frågeställningar. Hur ska man tänka kring materialval vid renovering o modernisering? Vad är tidstypiskt för olika perioder av gårdens historia? Hur lär man sig tolka spåren från tidigare generationers arbete? Här fick deltagarna många matnyttiga tips, råd och ett specialframtaget kursmaterial med sig hem.

– Känslan efter de båda dagarnas slut blev, att det här måste vi göra om, att vi hittat ett vinnande kurskoncept. Vi kommer därför sträva efter en liknande kurs under år 2024, berättar Maria.

Lärare under kursdagarna var biologen Hjalmar Croneborg, trädgårdsmästaren Klara Holmqvist och byggnadsantikvarie och byggnadsvårdaren Henrik Larsson.

Ta del av ett bildspel från kursdagarna

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss