Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försommarens kostnadsfria kurser och rådgivningar

Är du lantbrukare och intresserad av hur du kan utveckla ditt lantbruk? Inom länsstyrelsens kompetensprojekt finns stora möjligheter att få både rådgivning och ny kunskap genom intressanta kurser och fältvandringar. Här har vi samlat en rad kostnadsfria aktiviteter som du kan ägna dig åt i vår eller sommar!

Kurser och inspirationsträffar

Den 5 maj: Kan regenerativ betesdrift öka produktion och biologisk mångfald?

Sista åren har det pratats mycket om regenerativt lantbruk och att nyttja betesdjur för att förbättra markhälsan. Men hur fungerar det egentligen? Den 5 maj anordnar ”Ett rikt odlingslandskap” en inspirationsträff med tillhörande fältvandring för den som vill lära sig mer.

Den 8 och 10 maj: En Gotländsk gård – en kursdag om gården i sin helhet

Inom ”Ett rikt odlingslandskap” anordnas nu en kurs med fokus på Gotländska gårdar, där vi lär oss hitta, se och tolka spåren från tidigare generationer.

Inom byggnadsvård pratar man ofta om ”husarkeologi”, där man bland annat kan avläsa historien genom lager av tapeter eller färgrester. Men hur gör man då det i kulturlandskapet eller i en gammal trädgård? Det finns många sätt! Man kan göra det genom att titta på historiska kartor eller fysiska spår i marken. Kanske kan vi hitta stenskodda stolphål som berättar om forna hägnader eller fördjupningar i marken som visar vart grinden en gång stod? I trädgården kanske det finns kvar gamla kultur- och medicinalväxter som vittnar om en annan tid…

Kursen kommer att hållas vid två tillfällen och platser:
Läs mer och anmäl dig till träffen den 8 maj i Ekeby
Läs mer och anmäl dig till träffen den 10 maj i Rone

Den 17 maj: Kursdag om jordbördighet

Länsstyrelsens projekt Ekologisk produktion och Gotlands ekologiska odlare bjuder in till kurstillfälle med eko- och växtodlingsrådgivare Hermann Leggedör. Förmiddagen kommer att fokusera på jordbördighet med bland annat spadediagnos, markpackning och minskad jordbearbetning. Efter lunch kommer representanter från KRAV att prata om nuläget inom eko-marknaden och hur KRAV arbetar.
Läs mer och anmäl dig till kursdagen i länsstyrelsens kalender

Den 7 juni: En dag med fokus på våtmarker

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är både viktiga för den biologiska mångfalden och för en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. I juni anordnar Greppa näringen en kursdag med syfte att öka kunskap och intresse för våra våtmarker på Gotland.
Läs mer och anmäl dig till dagen i länsstyrelsens kalender

Den 8 juni: Fältvandring med fokus på växtlighet i änget

Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland. Denna fältvandring är ett tillfälle för dig att få lära dig mer om ängets växtlighet.
Läs mer och anmäl dig till fältvandringen i länsstyrelsens kalender

Den 13 juni: Grönsaksodling och gårdsbutik

Hur kan vi arbeta med allt från vattenhushållning i odlingen till marknadsföring och lönsamhet i gårdsbutik? Nu erbjuder projektet Ekologisk produktion en träff med två föreläsningar och studiebesök för dig som vill veta mer om hur du kan vi arbeta med allt från vattenhushållning i odlingen till marknadsföring och lönsamhet i din gårdsbutik.
Läs mer och anmäl dig till träffen den 13 juni

Den 20 juni: Gotländsk ängshävd del 2 – Lie

Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland. Kursen vänder sig till dig som sköter ett änge i dag. Del 2 handlar om lie.
Läs mer och anmäl dig till träffen den 20 juni

Den 4 juli: Andelsjordbruk – att återskapa relationen till vår mat

Välkommen på en föreläsning med tillhörande studiebesök med fokus på ”Community Supported Agriculture”, även kallat Andelsjordbruk.
Läs mer och anmäl dig till träffen den 4 juli

Den 19 juli: Gotländsk ängshävd del 3 – Slåtter

Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland. Kursen vänder sig till dig som sköter ett änge i dag. Del 3 handlar om slåtter.
Läs mer och anmäl dig till träffen den 19 juli

Kostnadsfri rådgivning

Rådgivning inom Greppa näringen

Inom projektet Greppa näringen kan du ta del av en mängd olika rådgivningar, helt gratis. Det kan handla om växtnäringsbalans, fosforstrategi, klimatberäkningar, växtskydd, biologisk mångfald i åkerlandskapet med mera.
Läs mer och gör en intresseanmälan redan idag

Rådgivning inom Ekologisk produktion

Är du ekoproducent och har behov av rådgivning, eller funderar du på att bli det och vill ha råd? Då kan du kontakta oss på länsstyrelsen så hjälper vi dig vidare. Det kan handla om att du vill diskutera övergripande frågor kring omställning till eko eller ändrad inriktning inom eko. Det kan också handla om konkreta frågor, till exempel något som rör den praktiska växtodlingen eller djurhållningen. Vi kan även göra kostnadsfria klimatberäkningar.
Läs mer in rådgivning inom Ekologisk produktion

Rådgivning inom Ett rikt odlingslandskap

Inom projektet ”Ett rikt odlingslandskap” (ERO) finns just nu ett gäng erbjudande du som lantbrukaren kan ta del av. Du kan få rådgivning inom allt från betestryck i naturbetesmarker, i hur du värnar och sköter kulturmiljöer, gårdsmiljöer och småbiotoper, till hur du kan gynna fältvilt.
Ta del av alla erbjudande på ERO:s webbplats

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss