Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lär dig räkna på din växtnäringsbalans

Från och med nästa år är det krav på att göra en växtnäringsbalans för sin gård när man söker precisionsodlingsstöd. För den som är intresserad av att lära sig räkna på sin växtnäringsbalans ordnar Greppa näringen, tillsammans med Hushållningssällskapet, en kurs om det i december 2022 och januari 2023.

De lantbrukare som vet hur de ska räkna ut sin egen växtnäringsbalans och som inte behöver vara beroende av rådgivare eller konsulter kommer ha en stor fördel inför kommande stödperiod.

Under den första kursen som anordnades den 8 december i Hemse medverkade Frida Thomsson och Clara Kjellström från Hushållningssällskapet. De förklarade hur man använder Greppa näringens beräkningsverktyg som finns på www.greppa.nu Länk till annan webbplats. och att syftet med beräkningen är att synliggöra hur mycket näring som förs in och ut från gården.

– Helst vill man ju att värdet ska bli omkring noll, alltså att lika mycket näring förs in som ut, för då finns det en balans. Men ett litet överskott lämnas i princip alltid kvar, och det är inget konstigt med det, berättade Frida Thomsson.

Om en gård däremot är väldigt ineffektiv och det blir stora näringsöverskott så finns en stor risk för urlakning av näringsämnen till vattendrag och större utsläpp av lustgas till atmosfären, samtidigt som det blir ekonomiska konsekvenser för lantbrukaren.

Under träffen var det några lantbrukare som menade att man gödslar för den skörd man räknar med, men att det vissa år blir en mycket sämre skörd på grund av exempelvis torka. De åren kan det bli ett näringsöverskott. Frida och Clara höll med om att det kan bli missvisande vissa år, eftersom växtnäringsbalansen är starkt kopplad till skörden/produktionen det givna året, men menade att om man gör regelbundna beräkningar så går det ändå att följa balansen bra över tid, och förstå anledningarna till år som avviker.

Vill du lära dig räkna ut din växtnäringsbalans?

För dig som inte har koll på växtnäringsbalanser finns möjlighet att delta på kommande kurstillfällen, den 18 januari i Lokrume och den14 februari på Gotland Grönt centrum.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss