Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapphönan som indikator för biologisk mångfald

Visst låter det spännande? Enligt viltmästare Dan Persson är häckande rapphönor i åkerlandskapet ett kvitto på goda förutsättningar för biologisk mångfald.

Den 21 november arrangerade Jägarförbundet på Gotland och projektet ”Ett rikt odlingslandskap” en kurs om fältviltanpassat jordbruk. På plats fanns viltmästaren Dan Persson som delade med sig av sina erfarenheter av fältvilt. Dan är utbildad viltmästare och arbetar som förvaltare på Tuvekärr gård i Södermanland sedan 18 år tillbaka. Under de senaste fyra åren har han varit en resurs för Jägarförbundet på Gotland, och är därför väl insatt i de gotländska förutsättningarna.

Just rapphönan är en fågel som man stundvis kan stöta på i åkerlandskapet, något som Dan beskriver som något positivt. Rapphönan bosätter sig nämligen inte på marker med dåliga förutsättningar för biologisk mångfald.

– Kort sagt kan man säga att finns det rapphöns så finns det biologisk mångfald, berättade Dan.

Under träffen delade Dan även med sig av sina bästa tips för att hjälpa rapphönan att trivas. Ett sätt är att spara långsmala remsor med fjolårsgräs i fältkanterna, där rapphönan har möjlighet att bilda revir och hitta gömslen både för häckning och för skydd mot predatorer. Om det är brist på häckninsbiotoper väljer de i stället att häcka i vall, vilket oftast leder till väldigt låg kycklingöverlevnad. Där riskerar hönan att bli överkörd eller skrämd från sitt bo då vallarna skördas innan kyckligarna kläckts vid midsommar. Om boet klarar sig fram till kläckning kan det därtill bli svårt för kycklingarna att ta sig runt på sina korta ben. Kycklingarna behöver tillgång till bar jord där de kan hitta insekter att livnära sig på.

Vill du veta mer om hur du kan anpassa dina marker för att gynna fältvilt?

Genom länsstyrelsens projekt ”Ett rikt odlingslandskap” har lantbrukare och markförvaltare möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av viltmästare Dan Persson. Vid en rådgivningsbesök går Dan igenom markerna och ger råd och information kopplat till just era specifika förutsättningar. Erbjudandet gäller ett begränsat antal och först till kvarn gäller. Besöken kommer att bokas in under våren. Anmäl intresse via e-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se eller telefon: 010-223 93 86.

Kontakt