Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjd risk för fågelinfluensa – restriktioner införs

Foto av en tupp och några hönor.

Jordbruksverket upprättar från och med 16 november ett högriskområde för fågelinfluensa i bland annat Gotlands län. Inom högriskområdet ska alla fjäderfä hållas inomhus och hobbyflockar hållas inhägnade.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Så sent som i somras hade vi ett stort utbrott i länet med omfattande smittspridning bland vilda fåglar. Särskilt hårt slog utbrottet då mot sillgrisslor och tordmular. Nu bedömer Jordbruksverket att smittrisken återigen är förhöjd och att det krävs regionala restriktioner för att minska risken att tambesättningar drabbas. Just nu har vi inga utbrott av fågelinfluensa på tamfåglar i Sverige.

– Sommarens stora utbrott på Gotland begränsades till vilda fåglar. Nu är det av största vikt att alla följer de nya restriktionerna så att vi inte får in smittan i våra tambesättningar den här gången heller. I det här läget behöver man som djurägare göra allt man kan för att skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Följande gäller i Gotlands län

Det här gäller i ett högriskområde när du föder upp eller håller fjäderfän för att producera kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer till andra:

 • Fjäderfän ska hållas inomhus. Fjäderfän får inte gå ut i någon form av inhägnad, eftersom de ska vara skyddade mot direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.
 • Om du har ankor, gäss och strutsfåglar och de utsätts för onödigt lidande om de är inomhus kan du hålla dem inhägnade utomhus. Men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Andfåglar, så som änder och gäss, ska fortsatt hållas separat på så sätt att de inte har kontakt med andra fjäderfän.
 • Du behöver se till att dina fjäderfän har en bra stallmiljö inomhus.

Det här gäller i ett högriskområde när du har hobbyhöns och inte säljer ägg, kött eller produkter och när du har fåglar i fångenskap för till exempel uppvisning, utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller sällskap:

 • Fåglar i fångenskap som till exempel hobbyhöns ska vara inhägnade för att hindra den direkta eller indirekta kontakten med vilda fåglar. De får inte gå fritt ute.
 • För att inte vilda fåglar ska kunna ta sig in i inhägnaden rekommenderar vi att ha tak på inhägnaden.
 • Stängslet på inhägnaden ska vara så högt att hönsen inte tar sig över. Vi rekommenderar att inhägnaden ska vara minst 90 centimeter hög beroende på hur man bygger upp den. Nätet bör ha en maskstorlek på högst 51 millimeter och inhägnaden bör vara tät nertill.
 • Det finns inga begränsningar på hur stor inhägnaden får vara, men med mindre yta minskar du risken för smitta från vilda fåglar.
 • Foder och dricksvatten ska du ge inomhus eller under ett skydd utomhus.
 • Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet.
 • Det finns inget förbud mot att flytta höns och andra tamfåglar. Men de ska vara friska och det får inte finnas någon misstanke om att de är sjuka innan du flyttar fåglarna.
 • Du får flytta en inhägnad om det inte finns någon risk för att djuren blir smittade.

Det är du som djurägare som ansvarar för att skydda dina djur mot smitta.

Mer information om restriktioner för bland annat fjäderfävilt, brevduvor, marknader och utställningar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna hygienregler

 • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
 • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
 • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Ovanligt att människor smittas

I Sverige är det ovanligt att fågelinfluensa smittar människor. Agneta menar att det i nuläget inte finns anledning till oro, men att fågelinfluensaviruset har förmåga att utvecklas till en så kallad zoonos och smitta från djur till människa.

– Precis som med andra virus är det viktigt att ha en god handhygien för att förebygga smitta, säger Agneta Karlsson Norström.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss