Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev september: Greppa näringen och Ekologisk produktion

Plötsligt kom hösten och med den ett nytt nyhetsbrev! Här får du information om saker som är bra för lantbrukare att känna till samt tips om aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. På länsstyrelsen är planeringen inför vinterhalvåret i full gång, så har du förslag på tema för en gruppträff inom Greppa näringen eller Ekologisk produktion - tipsa oss gärna!

Nya tag inom Greppa Näringen!

Vi har nu gjort en ny upphandling av rådgivning inom Greppa Näringen. Nedan kan ni se en lista på vilka olika rådgivningar som går att få och vilket företag som utför rådgivningen. Vi hoppas att snart även möjliggöra rådgivning inom växtskydd, bördighet och våtmarker.

Samtliga rådgivningsföretag och kontaktuppgifter finns på länsstyrelsens webbplats:
Rådgivning inom Greppa näringen

Ny rådgivning inom biologisk mångfald

Från och med nu i höst så kan ni som är rådgivningsmedlemmar i Greppa Näringen få rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet”. Syftet med rådgivningen är att ta fram en åtgärdsplan med målet att gynna den biologiska mångfalden på gården. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för väl fungerande ekosystemtjänster, såsom pollinering, biologisk bekämpning av skadegörare och jordmånsbildning. Biologisk mångfald bidrar därför till att öka lönsamheten. Exempel på åtgärder är att anlägga blommande kantzoner, skapa lärkrutor eller spara en del av vallen vid första skörd. Rådgivningen är helt kostnadsfri. Åtgärder på naturbetesmark ingår inte i rådgivningen inom Greppa Näringen.

Rådgivning inom ekologisk produktion

För ekologiska producenter eller producenter som vill bli ekologiska finns det möjlighet att få kostnadsfri rådgivning. Vi har upphandlat rådgivningen nedan. Om du är intresserad av rådgivningen så hör av er till Cecilia Palmén så slussar hon er vidare till rätt företag. De företag vi samarbetar med inom ekologisk produktion är just nu Agri-kultur i Småland, Vestgöte Dreber gårdskonsult, Hanna Cederlund, Hushållningssällskapet Gotland och Växa Sverige.

  • Telefonrådgivning
  • Omläggningsrådgivning, produktion
  • Utvecklingsrådgivning, växtodling (ej grönsaker)
  • Utvecklingsrådgivning, grönsaker
  • Utvecklingsrådgivning, mjölk och nötkött
  • Utvecklingsrådgivning, lamm

Vad har hänt sedan sist?

Inom Greppa näringen

I mitten av juni hölls de två sista av årets träffar på temat regenerativt jordbruk. Den 16 juni samlades vi på Lövsta och lyssnade på Jens Fjelkner och Roland Höckert, två lantbrukare med stort engagemang för att bruka sin mark på ett så gynnsamt sätt som möjligt. De berättade om olika metoder och resultat, bland annat adaptivt bete och tillförande av mykorrhiza på odlingar. Den 20 juni sågs vi på Stafva gård där växtekologen Gunnar Thelin berättade och demonstrerade mätningar av ekologiska resultat, Ecological Outcome Verification. På både träffarna deltog ett tjugotal personer och flera efterfrågade ytterligare träffar på ämnet, så det kan hända att vi återkommer till regenerativa metoder framöver. Läs mer om träffarna om regenerativt lantbruk på länsstyrelsens webbplats:
Kompetenshöjning inom regenerativt lantbruk

En lyckad Hallfredadag!

På Hallfredadagen den 12 juli träffades cirka 200 lantbrukare för att lyssna på föreläsare och se på Hallfredas försöksodlingar. Under dagen hade Greppa Näringen en demonstration om hur ett test av en mineralgödselspridare går till. Med ett högt gödselpris är det extra viktigt att gödsel verkligen hamnar där vi tänkt oss.

Är du själv intresserad av att testa din gödselspridare? Testet är en lämplig gruppaktivitet för exempelvis några lantbrukare från samma eller närliggande socknar. Detta kan vi anordna kostnadsfritt inom Greppa Näringen. Hör av dig till Cecilia Palmén om du är intresserad.

Vill du veta mer om vad som tagits upp under vårens träffar kan du läsa mer på:
Greppa näringen - lansstyrelsen.se

Inom Ekologisk produktion

Den 28 juli träffades vi på Stora Tollby och fick veta mer om hur vi ska skydda våra ekologiska grönsaker från bland annat olika sorters skadegörare. Vi fick även lära oss mer om klimatförändringarna och hur de kommer påverka vår odling framöver. Tre saker som vi fick lära oss var:

  1. Det är bra att så in nektarväxter, exempelvis honungsört och bovete nära dina grönsaker då de attraherat nyttodjur som kan komma och äta upp bladlössen på dina växter.
  2. Det är mindre risk för angrepp av morotsflugans larver på dina morötter om du tar upp dem ur jorden innan oktober.
  3. Lök och spenat bara kan ta upp vatten 25-30 cm ner i jorden medans potatis och morot kan ta upp vatten så långt ner som 100 centimeter.

Träffen anordnades inom projektet ekologisk produktion tillsammans med LRFs projekt ” Ökad konkurrenskraft vid extremväder” och HIR Skåne.

Soja och Lupin på Gotland

Den 6 september anordnade vi i samarbete med LRF och SLU en informationsträff om soja och lupin på Gotland, där vi även fick titta på en ekologisk försöksodling av soja på Skinnarve i Levide. Där fick vi bland annat lära oss om varför soja och lupin kan vara framtidens proteingrödor och hur man skapar gynnsamma förutsättningar för bra skörd.
Läs mer om träffen "Soja och lupin på Gotland – hur funkar det?"

Fältvandringen om soja och lupin den 6 september var välbesökt. .Foto: Anna Sorby, Länsstyrelsen i Gotlands län

Bra att veta

EKO-september 2022

Under hela september pågår kampanjen EKO-september för fjärde året i rad!
På heltenkelteko.se kan du läsa mer om vinsterna med att välja ekologisk och KRAV-märkt. Där hittar du också aktiviteter som arrangeras under årets EKO-september.

Sök krisstöd

Du som är animalieproducent eller bedriver växthusproduktion kan söka krisstöd på grund av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina. Om du är inriktad på djurhållning eller växthus har du fram till den 20 september på dig att ansöka om ekonomiskt stöd. Om du är yrkesfiskare sträcker sig ansökningstiden till 28 oktober. En förutsättning för att du ska kunna få stöd är att du har bedrivit produktion i företaget under februari 2022.

Kika gärna in på Landsbygdsaktuellt!

På länsstyrelsens webbplats har vi ett nyhetsflöde vid namn ”Landsbygdsaktuellt”, där vi publicerar nyheter för dig som verkar eller bor på landsbygden. Där kan du ta del av information om intressanta kurser, sökbara stöd, kommande evenemang och nyhetsbrev.
Kika in och börja prenumerera för att hålla dig uppdaterad om det senaste från länsstyrelsen:
Landsbygdsaktuellt - lansstyrelsen.se

Ansök om att anlägga våtmark

Vill du anlägga våtmark? Du behöver ansöka om tillstånd för våtmarker som är större än fem hektar. Mindre ytor behöver du endast anmäla. Du kan söka pengar för anläggning och skötsel av våtmarker. Läs mer och ansök på länsstyrelsens webbplats:
Att anlägga våtmark - lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Kalender

Grön framtidsdag den 8 november

Den 8 november är vi med och anordnar Grön framtidsdag på Gotland grönt Centrum. Det blir en dag med flera valbara föreläsningar om bland annat markkartering, växtskydd, tekniska hjälpmedel när vi odlar, virtuella stängsel, klövhälsa, svensk äggnäring, tillgång till kapital, hur följer man marknaden och mycket mer! Lunch och fika kommer att serveras i en utställningshall med flera företag.

Energi i lantbruket den 17 november

Den 17 november anordnar vi en dag om ”Energi i lantbruket”. Vi har då flera duktiga föreläsare på plats som kommer att prata om energieffektiviseringsåtgärder i lantbruk, utvecklingen på maskinområdet, möjligheter med solenergi, biogas på gårdsnivå och olika stödmöjligheter. Programmet är inte helt spikat ännu men vi siktar på att hålla på mellan kl. 10.00 och 15.30.

Boka in datumet i kalendern redan nu så återkommer vi med officiell inbjudan längre fram!

EKO-dagen på Gotland den 23 september

Tillsammans med flera andra länsstyrelser kommer vi att uppmärksamma ekologisk produktion, och även årets tema självförsörjning, den 23 september. Två personer från KRAV kommer på till Gotland och berättar om hur de jobbar för att öka efterfrågan på ekologiska produkter, och tillsammans besöker vi Mickelgårds i När där Mari och Jörgen kommer visa runt och berätta om sin verksamhet, framförallt om odlingen av Gotlandslins. Sista anmälningsdag 21 september.

Missa inte Energiexpo den 9 september

Fredagen den 9 september kommer man kunna gå runt bland utställarna från kl 16.00 och kl 18.00 är det LRF-träff med hamburgare, föreläsningar och mingel. Läs mer på LRFs webbplats:

Den 10 september är Expot öppet för allmänheten från kl 9.00 till kl 16.00, med ett flertal föreläsningar och utställare om energi; allt från pelletskaminer till solceller, elfordon och vätgasproduktion.

Majs-dag den 15 september

Lantmännen anordnar en majs-dag vid Endre Lilla Hulte 815. Klockan 12.00 bjuds det på hamburgare och därefter kommer ni titta på försöksodlingar där de går igenom sorter, sjukdomar, problemogräs med mer. Anmälan dig senast den 13 september via e-post: aron.widen@lantmannen.com

Webbinarium om precisionsodlingsteknik den 28 september

Är du intresserad av precisionsodlingsteknik i spannmål och kvävestrategier i vall?

Jordbruksverket anordnar ett webbinarium onsdagen 28 september kl 9-10. Målgruppen är egentligen rådgivare, men det är även öppet för intresserade lantbrukare att delta. Anmälan ska göras senast 26 september, läs mer och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats.

Ledarpraktikan startar på Gotland i höst!

Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning. Läs mer och anmäl dig på Växas webbplats:
Utvecklas i rollen som ledare - Ledarpraktikant Länk till annan webbplats.

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Ekologisk produktion är ett projekt där lantbruks- och trädgårdsföretagare på Gotland kan ta del av kurser, rådgivning och information som syftar till att stärka den ekologiska produktionen. Material och aktiviteter finansieras genom landsbygdsprogrammet. Medlen för båda projekten kommer från EU och svenska staten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss