Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler får till gotländsk landskapsvård!

Rådgivaren Maude Fyrenius visar upp den nya boken bland får

Det finns stort intresse för att bo på landsbygden och för att värna om kulturlandskapet, samt för att skaffa får. Länsstyrelsen har inom ramen för projektet ”Ett rikt odlingslandskap” tagit fram en handbok för blivande fårägare.

– I mitt jobb som rådgivare får jag många frågor om vad som krävs i praktiken för att ha betesdjur, särskilt får, säger Maude Fyrenius, rådgivare på länsstyrelsens landsbygdsenhet, inte minst från personer som vill starta verksamhet på en nyinköpt lite mindre gård.

Vill du bli landskapsvårdare på Gotland? Är du en lämplig fårägare? Det är två frågor som ligger till grund för den nya handboken som är tänkt som en guide för den som funderar på att skaffa får, eller redan har får men är på nybörjarstadiet.

Rådgivarna på länsstyrelsens landsbygdsenhet får ofta samtal från personer som funderar på att skaffa får för att sköta betesmarker. Frågorna kan röra allt möjligt och är ofta omfattande.

– Vi tycker att det har saknats en gotlandsanpassad handbok för nybörjaren, där det kortfattat går att få svar på det mesta som rör praktisk fårskötsel. Det är mycket som kan vara bra att vara medveten om innan du startar med får, säger Maude Fyrenius.

Ett rikt odlingslandskap
Inom ramen för miljömålet Ett rikt odlingslandskap mäts utvecklingen bland annat i hektar betesmark som omfattas av EU:s jordbrukarstöd. Med betesmark avses alla slags betesmarker, även skogsbeten och alvarbeten som ofta har en svagare foderproduktion än till exempel strandängar och andra bördigare marker.

Arealförändringen på Gotland är ganska liten de senaste tio åren och omfattar idag cirka 26 000 hektar i jordbrukarstödens miljöersättning för betesmarker. Hur markerna fördelas över ön varierar en del över tid och igenväxningen av landskapet tilltar i en del socknar.

Får på Gotland
Gotland är det näst största länet i landet när det gäller antalet får, bara Västra Götaland är större. Antalet får i Sverige och på Gotland har ökat de senaste tio åren, samtidigt som antalet gårdar minskat och besättningarna blivit större.

Det gotländska landskapet består av större sammanhängande betesmarkområden på flera hundra hektar, men också marker på något eller några hektar. Variationen är viktig att behålla för att så många arter som möjligt ska trivas och kunna sprida sig. Gotland behöver därmed både stora och små fårbesättningar. Den artrikedom som de gotländska betesmarkerna har är till stor del ett resultat av de gotländska fårens bete.

– Vi hoppas att boken ska underlätta för flera att börja med får, gärna i liten skala till att börja med, säger Maude Fyrenius.

Ladda ner boken
Är du kanske en blivande fårägare och landskapsvårdare, eller känner någon som kan bli det? Ladda då gärna ner handboken som är gratis tack vare finansiering från landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Kontakt