Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var är det lämpligt att restaurera en våtmark? Och var kan framtidens strandängar ligga?

Kor på strandäng

Två undersökningar ska ge svar på frågor om framtidens våtmarker och strandängar. Resultatet kommer bli tillgängligt för markägare, föreningar och andra aktörer.

Det ena är en analys av de naturliga våtmarker på Gotland som är påverkade av dikning. Analysen kommer även att visa på hur marken runt omkring kan påverkas om diket proppas igen. Det är Metria som tar fram analysen och tanken är att underlaget ska inspirera markägare, föreningar och andra aktörer till att restaurera våtmarker. Analysen har redan påbörjats och förväntas vara klar under första halvan av året.

Det andra är ett examensjobb som är på gång på Uppsala universitet Campus Gotland. 97 procent av Gotlands strandängar kommer att försvinna vid en havsnivåhöjning på 1 meter. Denna havsnivåhöjning förväntas globalt till år 2100. Examensjobbet kommer att titta på vilka marker som kan utgöra möjliga strandängar i framtiden, efter en havsnivåhöjning. Underlaget är tänkt att visa vilka möjligheter vi har att anpassa oss till ett förändrat klimat och väcka inspiration hos markägare i deras långsiktiga markanvändning. Jobbet påbörjas nu till våren och planeras vara klart till hösten.

Resultaten kommer att visas i kartor som görs tillgängliga på länsstyrelsens hemsida och skickas ut till intresserade föreningar. Om ni vill veta mera, eller om ni är intresserade av att få del av underlagen när de finns på plats, får ni gärna höra av er till Ingrid Thomasson, 010- 223 92 94, ingrid.thomasson@lansstyrelsen.se.

Resultaten kommer presenteras på sidan för grön infrastruktur

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss