Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Startstödsmedel kvar att söka på Gotland

startstöd

Om du tagit över ett befintligt företag eller startat ett nytt jordbruks- eller trädgårdsföretag så missa inte att söka startstöd!

Hittills har 18 startstöd beviljats och det finns fortfarande utrymme för fler att söka. Det finns olika varianter på hur starten kan gå till.

– En del har startat med att arrendera gårdar, andra har generationsväxlat genom att köpa familjegården. Det finns de som har köpt en gård medan andra köpt in sig med aktiemajoritet och tagit över driftansvaret i ett befintligt jordbruksaktiebolag, säger Kjell Genitz, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Oftast är det enskilda sökande men ibland har ett syskonpar tagit över ett befintligt företag tillsammans och om båda uppfyllt alla krav har båda beviljats stöd.

Kartan visar vart stöden har gått

Allmänt om startstöd

Det är en startpremie som skall hjälpa unga att ta över eller starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Fokus är på primärproduktion.

Stödregler:

 • Du som söker ska vara under 40 år vid uppstart eller övertagande av verksamheten.
 • Ansökan ska göras efter uppstart, inom 24 månader.
 • Stödbelopp maximalt 250 000 kr.
 • Du som söker ska arbeta minst halvtid (860 timmar/år) inom primärproduktion.
 • Gäller bara första gången man startar upp ett jordbruks eller trädgårdsföretag. Sökanden får inte haft någon primärproduktion tidigare. Att sökanden bedrivit annan verksamhet i egen firma eller bolag är inget hinder för att söka stödet.
 • Kan bara sökas av fysisk person.
 • Du som söker ska ha jordbruks- eller trädgårdsutbildning (om det saknas kan du få tre år på dig att genomföra utbildningen).
 • Senast 18 månader efter etablering skall minst 1/3 av inkomsten komma från jordbruks- eller trädgårdsverksamheten.
 • Prioriteringen bestäms med hjälp av urvalskriterier. Dessa finns i Gotlands regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen uppdateras varje år, vilket innebär att en del justeringar kan ske mellan åren.
 • Minimikrav är att ansökan ska nå 200 poäng med hjälp av urvalskriterierna.
 • Du söker stödet via Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida.

Kontakt