Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalning av EU:s jordbrukarstöd

Förra veckan betalade länsstyrelsen ut EU:s jordbrukarstöd. Drygt 250 miljoner kronor betalades ut till närmare 1300 gotländska lantbrukare. De stöd det handlar om är gårds- och förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare. De allra flesta lantbrukarna fick sina utbetalningar den 6 december.

I år betalar länsstyrelsen ut ungefär 40 miljoner mer jämfört med i fjol vilket främst beror på att årets eurokurs är högre än den var förra året.

Gårdsstödet syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet medan nötkreatursstödet är till för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Pengarna betalas ut till lantbrukarna, men i förlängningen är stöden även till nytta för konsumenterna.

– De här stöden är en viktig del i att vi kan handla svenska livsmedel i våra butiker till en rimlig prisnivå, säger Ingrid Jacobsson, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Den 6 december betalades även årets slututbetalningar av miljöersättningar och kompensationsstöd ut, totalt 30 miljoner kronor. En del av miljöersättningarna från tidigare år är kvar att betala ut, främst betesmarksutbetalningar.

– Vi arbetar för fullt och målet är att i stort sett alla utbetalningar ska vara klara till sista mars, säger Kjell Norman, enhetschef på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss