• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du planer på att röja fram igenväxt naturbetesmark?

Rådgivning

Passa på att sök stödet för engångsröjning av betesmark. Det går att söka även under nästa år, 2020. En som har erfarenhet av engångsröjning är Lars Lindman-Backius i Vamlingbo som är mycket nöjd med resultatet och som blev inspirerad att göra mer.

Lars Lindman-Backius äger sedan några år tillbaka en lantbruksfastighet i Vamlingbo, belägen ned mot Västlands. Hösten 2018 var Gunilla Lexell och Maude Fyrenius på plats för en rådgivning inom projektet Ett rikt odlingslandskap. Det ledde till att Lars sökte och fick stöd för engångsröjning för en betesmark.

Så här ett år senare konstaterar Lars att allt ifrån att göra ansökan till kontakt med entreprenör och slutbesiktning fungerade bra.

– Att ansöka i Jordbruksverkets e-tjänst var enkelt, jag fick bra rådgivning om åtgärderna som skulle utföras och hade en duktig entreprenör som varsamt och noggrant röjde marken.

När det gäller resultat av röjningen berättar Lars att korna som betade där i somras verkade lyckliga, och kornas ägare var imponerad. Det har även framförts beröm från någon sommargranne.

– Framförallt har jag själv njutit av landskapet, säger han med glimten i ögat.

När vi kontaktar Lars för att inför denna artikel ta del av hans reflektioner och erfarenheter av hur han upplevde processen för att söka stöd för engångsröjning har han ytterligare goda nyheter att förmedla.

– Jag blev inspirerad att göra mer och tog kontakt med Skogsstyrelsen för rådgivning angående ett skogsskifte. Med hjälp av deras stöd för att utveckla natur- och kulturvärden i skogen är en röjning på drygt 13 hektar precis avklarad, säger Lars Lindman-Backius.

Engångsröjning

Hur söker du stöd för engångsröjning?
Det finns ännu pengar kvar för stöd för engångsröjning av betesmark. Budgeten är begränsad, och 2020 är sista året att söka men än så länge går det att söka stöd för engångsröjning av naturbetesmark eller ängsmark.

  • Har du en mark som är igenväxt men ännu producerar foder?
  • Kan marken bli godkänd för miljöersättning året efter röjning av träd, sly och buskar?
  • Är du intresserad av att röja den?

Passa på att sök stödet för engångsröjning av betesmark. Ersättningen är en fast summa, 5000 kronor/hektar och ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst.

Har du frågor eller är intresserad av rådgivning?
Kontakta Maude Fyrenius 010-223 92 98 eller Gunilla Lexell 010-223 92 61

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss