Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En heldag med skogen i centrum

Utställning under Skogsdialogen 2019.

Foto: Ingrid Thomasson

I lördags samlades 70 entusiastiska personer på Gotland Grön Centrum för att delta i en skogsdialog. Deltagarna hade många olika relationer till skogen. De var skogsägare, skogsentreprenörer, virkesförädlare, jägare, ornitologer, hundägare, bär- och svampplockare… och framför allt skogsälskare!

Skogsdialogen är en del i framtagandet av en regional skogsstrategi för Gotland. Målet är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt på hela Gotland samt till utvecklingen av en regional växande bioekonomi. Under dagen var alla överens om att skogen, som utgör hälften av Gotlands yta, behöver få mer uppmärksamhet. Skogen har en stor potential som vi behöver ta tillvara på inom många olika områden. Ett återkommande tema under dagen var vikten av god dialog och samverkan.

Föreläsning pågår under Skogsdialogen 2019

Foto: Ingrid Thomasson

Dagen kantades av föreläsningar, panelsamtal och workshops. Vi fick reda på fakta om Gotlands skogar, vad skogsägare som ingått i en intervjustudie ser för värden i sin skog, hur en företagare från Småland lyckas få stor omsättning på en liten skogsfastighet och vilken stor potential vi har i vårt gotländska kärnvirke. I paneldebatterna diskuterades mångbruk, specialsortiment, generationsskiften, jämställdhet i skogen, möjligheter i naturreservat och hur vi kan ta tillvara på skogens stora potential för friluftslivet och naturturism. I avslutande workshops fick deltagarna lämna inspel till en kommande regional skogsstrategi för Gotland.

Soppa serveras under Skogsdialogen 2019.

Foto: Ingrid Thomasson

Mellan programpunkterna fick deltagarna mingla runt bland olika utställare både inomhus och utomhus. Lunchen serverades utomhus och den varma svampsoppan och de livliga diskussionerna hjälpte till att hålla värmen. För de som frös fanns det möjlighet att sitta i ett uppvärmt tält eller värma sig vid en brasa.

Stort tack till alla ni som deltog under dagen och håll utkik efter den färdiga skogsstrategin!

/Styrgruppen för den Regionala Skogsstrategin

Hämta presentationer från Skogsdialogen

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss