• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppskattad kurs med Charlie Morgan – "The Grassmaster"

charlie morgan

Har du en spade? Använder du den? Vi behöver ägna mer tid åt att se hur vår jord mår. När ni vet vad problemet är, då kan ni ta beslut som är hållbara, både ur ett biologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Under två intensiva lärorika dagar har ”The Grassmaster” Charlie Morgan från Wales föreläst på Gotland. Jens Fjelkner från Sjövången Lantbruk i Kristianstad har fungerat som moderator.

Gotlands lantbrukare gavs i veckan två möjligheter att ta del av Charlies budskap och kunskaper gällande skötsel av gräsmarker. De bjöds in till Hejde onsdagen den 11 september och till Stenkyrka torsdagen den 12 september. Drygt 65 personer tog möjligheten.

Charlie Morgan är lantbrukarson och har arbetat som forskare i 22 år. De senaste 10 åren har han arbetat med rådgivning. Det finns mycket gedigen erfarenhet bakom de teorier och den kunskap han förmedlar.

Det fanns många frågeställningar och de hade i många fall anknytning till den torka som de senaste två åren varit en stor utmaning för lantbrukarna. Charlies budskap var tydligt, han anser att det finns mycket vi kan göra för att förbättra produktionsförmågan hos våra vallar (gräsmarker). Men det kräver att vi skaffar oss en bild över hur vår jord fungerar och ser ut idag och på vilket sätt vi kan sköta den för att den ska ha förutsättningar att leverera det vi förväntar oss.

Under teoripasset på sal belystes vikten av att jorden kan förmedla åtkomliga näringsämnen till plantornas rötter. Charlie berättade även om mullhaltens betydelse för att jorden ska kunna ta emot, transportera och bibehålla vatten. Om jorden är hälsosam och har ett fungerande kretslopp finns det cirka 6 ton maskar, insekter, bakterier och svampar per hektar.

Charlie Morgan

27 olika arter av maskar, vilka har du i din jord? Finns det några maskar överhuvudtaget? Mest eftertraktad är den ”plattsvansade” masken, den hämtar sin mat på ytan och kan sedan gå ned på tre meters djup.

Charlie lärde oss hur vi genom att titta på rötter och på strukturen i marklagret snabbt kan bilda oss en första uppfattning om jordhälsan. Det som behövs för att ställa diagnosen är en bra spade.

 

Kursen erbjöds kostnadsfritt inom projektet Ekologisk produktion.

EU-flagga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss