Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotland ska få en regional skogsstrategi

Gotländsk skogsväg

Länsstyrelsen i Gotlands län får 450.000 kronor av Skogsstyrelsen för att förstärka skogsnäringen på Gotland som en tillväxtmotor. Pengarna kommer att användas till att påbörja processen att ta fram en långsiktig regional skogsstrategi med målsättning år 2030.

Landets länsstyrelser har fått söka pengar från Skogsstyrelsen som ska användas för att utveckla ett regionalt skogsprogram eller skogsstrategi. Totalt delar Skogsstyrelsen ut 16 miljoner kronor, varav 450.000 kronor till Gotland.

De regionala skogsstrategierna som nu tas fram ska bidra till att förverkliga det nationella skogsprogrammets vision: att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. På Gotland har tre viktiga fokusområden för strategin ringats in: mångbruk av skog för fler jobb, innovation och förädlad skogsråvara i världsklass och ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

Arbetet med strategin kommer att ledas av en styrgrupp under ledning av länsstyrelsen och med deltagande från LRF, Mellanskog, Region Gotland, Skogsstyrelsen och naturvårdsorganisationer.

Kontakt