Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna skriver till landsbygdsministern

I en gemensam skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyfter landets länsstyrelser problem med att hinna betala ut det innestående stödet till lantbruket innan årsskiftet. Handläggning av 2018 års stöd, totalt cirka 10 miljarder kronor fördelat på hela landet, kommer att prioriteras.

– Vi gör nu allt vi kan för att betala ut de medel som gör störst nytta för lantbrukarna. Vi gör bedömningen att merparten av stöden kommer att betalas ut i år, men att det kommer att återstå arbete även under 2019, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för landshövdingarna.

Länsstyrelserna hanterar merparten av besluten om jordbrukarstöd och landsbygdsstöd, statliga stöd som uppgår till omkring 10 miljarder kronor per år. Totalt handlar det om drygt 220.000 unika ärenden. I skrivelsen till Sven-Erik Bucht framhåller länsstyrelserna att det saknas fungerande IT-stöd för att hantera de här ärendena, att en manuell hantering är tidskrävande och att länsstyrelserna saknar de resurser som en sådan hantering kräver.

– På Gotland handlar det om drygt 20 miljoner som ännu inte har betalas ut för åren 2015 - 2017. Det är framförallt slututbetalningarna av betesmarksersättningarna som är kvar att hantera. Vi kommer att påbörja handläggningen av dessa så fort arbetet med årets utbetalningar är klart. Prognosen är att vi ska ha betalat ut 70 procent av de återstående betalningarna under första kvartalet 2019, säger Kjell Norman, chef på landsbygdsenheten.

Kontakt