Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Välbesökt hästägarmöte på Lövsta

Den ansträngda fodersituationen stod i fokus när länsstyrelsen, Gotlands Ridsportförbund och Visbytravet bjöd in gotländska hästägare till ett möte på Gotland Grönt Centrum på Lövsta 28 augusti 2018. Över 100 personer kom till mötet, där det bjöds på konkreta råd kring alternativa foder i brist på hö, hälsoaspekter som är viktiga att tänka på när det gäller utfodring av hästar och tips på strategier för hästägare.

Det främsta syftet med mötet var att ge en bild av hur fodersituationen ser ut på Gotland idag och att ge exempel på hur man som hästägare kan hantera situationen på bästa sätt.

Simon Röcklinger, Visbytravet och Eva Wiklund, Gotland Ridsportförbund konstaterade inledningsvis att det var god uppslutning på mötet och att det är glädjande att kunna samla hästsporten brett på det här viset. De vittnade båda om att det finns mycket oro i hästägarleden.

Aktuell lägesbild

Det har varit en extremt torr och varm sommar, inte bara på Gotland och i Sverige utan på en stor del av norra jordklotet. På Gotland räknar man med att den totala skörden (alla grödor inräknade) i år har varit 48 % av den normala.

– Det fattas till exempel 120 000 storbalar hö, vilket motsvarar transporter på 3 000 långtradare, berättade Kjell Norman, enhetschef på landsbygdsenheten på länsstyrelsen.

Gotlands lantbrukares extra kostnader och förlorade intäkter har beräknats till 1,2 miljarder. Uppgifterna har sammanställts av LRF Gotland efter en medlemsenkät. Många hästägare köper i vanliga fall sitt foder från lantbrukare, som i år redan har svårt att klara foderbehovet för de egna djuren. Låga skördenivåer gör att priset på hö, hösilage och ensilage till hästarna är märkbart högt i år. Olika privata initiativ har i mindre skala importerat foder från andra länder.

Råd vid import av foder

Vad ska man då göra om man inte har foder så att det räcker till sina hästar? Om det pratade Annika Melin, hästägare och veterinär.

– Många väljer att köpa importerat foder, men gör man det så ska man vara medveten om att det är förenat med risker. Var noga med att undersöka den hygieniska kvaliteten på det foder du köper. Hästar blir riktigt dåliga av mögel, sa hon.

Annika uppmanade alla att begära analyser så att man vet vad man betalar för. Hon kunde berätta om fall där hästägare fått betala dyrt för dåligt foder.

Med importerat foder kan det också följa resistenta ogräsfrön som vi inte vill ha ut på våra gotländska åkrar eftersom de kan skapa stora problem på sikt.

– Berätta för den bonde som tar hand om ditt gödsel att du utfodrar med importerat foder, sa Annika.

Urban Åslund från Region Gotland berättade att det enda säkra sättet att inte få ovälkomna frön att sprida sig i våra marker är att bränna gödseln, och att man från regionens sida nu undersöker vilka företag som skulle kunna hjälpa till med det.

Tips för att få fodret att räcka

För att kunna utfodra sin häst på bästa sätt krävs att man, förutom att analysera det foder man har, också gör en foderstat. Det kan man antingen göra själv via gratisprogram på nätet eller med hjälp av en foderrådgivare.

– Hästar behöver grovfoder, de måste få i sig fibrer för att må bra. Om ni till exempel köper foder från en tredje höstskörd så får ni foder med lägre fiberhalt än normalt, men med högt proteininnehåll. Det går att använda till häst i nödfall, men då måste det blandas med halm, sa Annika Melin.

Om man nu inte får tag på tillräckligt mycket av sitt vanliga grovfoder så finns några knep att ta till. Ett är att utnyttja betet så mycket det bara går för att spara på sitt vinterfoder.

– Hästarna kan gå ute i någon månad till, gärna i små fållor för att utnyttja betet bäst. Fållorna bör gärna mockas, tipsade Annika.

När det gäller fodersorter så är halm ett bra alternativ till hö, men det är dessvärre stor brist även på halm i år. Även helsädesensilage går att ge till häst, men då gäller det att man har bra koll på balarna eftersom de brukar vara populära bland råttor och möss. Lusernhack och lusernpellets är andra bra komplement, och även sly och vass går i viss mån att använda.

– Men när det gäller sly och vass så börjar det bli lite för sent på säsongen för att torka det. Hygienen är a och o, fodret får inte mögla om det ska ges till häst, påminde Annika.

När det gäller sly är det också viktigt att se till att man inte får med sig några giftiga arter, som till exempel tysklönn. Idegran, alsikeklöver, stånds, åkerfräken, johannesört, färsk smörblomma och örnbräken är andra växter att se upp med.

– Och utfodra inte med trädgårdsavfall, i våra trädgårdar finns många giftiga växter, sa Annika Melin.

Kunskapssajten Hästsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftiga växter för hästar på sommarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LRF Häst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta fram en strategi

Inför vintern rekommenderades alla hästägare att skaffa sig en klar bild av hur långt det foder man har räcker och göra upp en plan. Gerd Jansson berättade hur man på Suderbys Gård & Ridskola i Sjonhem redan i maj började arbeta fram en krisplan för att få såväl bete som foder och vatten att räcka så långt som möjligt.

– Vi involverade även de som har inackorderingar hos oss, och alla hjälptes åt, berättade Gerd.

På Suderbys lyfte man också vattenfrågan, där det finns besparingar att göra i ett stall.

– Se till exempel till att ni inte har droppande kranar, och använd en hink med vatten och en svamp istället för att duscha med slang i spolspilta, tipsade Gerd Jansson.

När foder och ekonomi inte räcker till

Den stora foderbristen har som sagt gjort att foderpriserna har skjutit i höjden, och en del djurägare kan hamna i en situation där man inte har råd att ha kvar alla sina djur.

– Ta en tidig kontakt och utnyttja den rådgivning som finns att få på din bank, sa Natalie Tysk från Swedbank.

Den som hamnar i en besvärlig situation kan också få råd och stöd från LRF:s omsorgsgrupp.

– Hör av dig om du behöver någon att bolla med, eller om du ser någon i din närhet som behöver stöd. Man behöver inte vara LRF-medlem för att kontakta oss, sa Anna Larsson från omsorgsgruppen.

LRF Gotlands omsorgsgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Ansträngd ekonomi och oro hos de vuxna kan också påverka barnen. Socialtjänstens ungdomsgrupp kan hjälpa familjer i besvärliga situationer. Ungdomsgruppen jobbar med barn och ungdomar, men också med deras föräldrar och kan ge verktyg för att få familjer att fungera även under press.

Ungdomsgruppens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning planeras i höst

Mötet avslutades med en fråga från Kjell Norman på länsstyrelsen:

– Hur känner ni som är här, vill ni att vi bjuder in till ett uppföljande möte senare i höst?

Ja, blev svaret. Länsstyrelsen återkommer med datum för uppföljningsmöte.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss