Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Gotlands nätverk för friluftsliv

Det finns ett nätverk för friluftsliv på Gotland som består av aktörer från både myndigheter, ideella sektorn, naturturismföretag med flera. Vi planerar att hålla en friluftsdialog varje år som tar upp aktuella frågor inom friluftslivet. Är du intresserad av att vara med så ta kontakt med Länsstyrelsens friluftssamordnare.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Spång genom naturreservatet Kallgateburg

Aktuella bidrag och projekt

LONA

Lokala organisationer och föreningar kan söka LONA-bidrag för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt, i samverkan med kommunen. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Landsbygdsprogrammet

Inom Landsbygdsprogrammet kan företag, föreningar, organisationer, myndigheter och Region Gotland söka investeringsstöd för bland annat leder för vandring, cykling eller kanot.

Kulturhistoriska miljöer

Många söker sig ut och strövar i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Hos Länsstyrelsen kan du söka bidrag till vård och restaurering av fornlämningar och kulturlandskap som syftar till att sprida kunskap om och/eller tillgängliggöra kulturmiljöer. Många gånger sammanfaller detta med friluftslivsintressen.

Leader Gute

Det går även att söka medel för en mängd olika typer av friluftsprojekt hos Leader Gute. Mer information finns på Leader Gutes hemsida.

Kontakt