Tillstånd natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Natura 2000-nätverket på Gotland

Idag finns 141 Natura 2000-områden på Gotland. Bevarandeplanerna hittar du i länken nedan. Vissa områden saknar bevarandeplan. Det kan bero på att området nyligen har tillkommit till nätverket eller utvidgats. Då har en bevarandeplan ännu inte tagits fram. Kontakta länsstyrelsen om du saknar en bevarandeplan och vill ha mer information.

Länsstyrelsen håller på att uppdatera alla befintliga bevarandeplaner. Därför ser bevarandeplanerna olika ut. I takt med att nya bevarandeplaner tas fram kommer de ersätta de gamla planerna här på hemsidan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allekvia löväng SE0340059.pdf 1.2 MB 2018-05-30 13.20
Alvena lindaräng SE0340060.pdf 1 MB 2018-05-30 13.20
Anga prästänge SE0340128.pdf 957.9 kB 2018-05-30 13.20
Asunden SE0340154.PDF 2.8 MB 2018-05-30 13.20
Austerrum SE0340161.pdf 1.9 MB 2018-05-30 13.21
Austre SE0340169.pdf 1 MB 2018-05-30 13.21
Backhagen SE0340174.pdf 1.1 MB 2018-05-30 13.21
Bergbetningen SE0340126.pdf 932.8 kB 2018-05-30 13.21
Björkume SE0340076.pdf 2.5 MB 2018-12-20 14.41
Blautmyrskogen SE0340108.pdf 2.2 MB 2018-12-20 14.41
Bojsvätar SE0340118.pdf 1.4 MB 2019-05-10 11.04
Bopparve SE0340179.pdf 1.2 MB 2018-05-30 13.21
Bosarve i Lye SE0340026.PDF 1.8 MB 2018-05-30 13.22
Botes källmyr SE0340033.pdf 1.7 MB 2018-12-20 14.41
Brucebo SE0340064.pdf 2.1 MB 2018-12-20 14.41
Brunnsrar SE0340150.pdf 1.4 MB 2018-12-20 14.41
Bruten SE0340195.pdf 1.6 MB 2020-12-18 07.57
Bungenäs SE0340158.pdf 1.6 MB 2019-05-10 11.06
Dagghagen SE0340140.PDF 1.8 MB 2018-05-30 13.22
Danbo SE0340038.pdf 1.3 MB 2018-05-30 13.23
Faludden SE0340099.pdf 1.5 MB 2018-05-30 13.23
Fide prästänge SE0340129.pdf 1.8 MB 2019-05-10 11.05
Filehajdar SE0340111.pdf 1.2 MB 2018-12-20 14.41
Flisviken SE0340162.PDF 5.6 MB 2018-05-30 13.23
Forsviden SE0340151.pdf 2.4 MB 2018-12-20 14.41
Fride SE0340184.pdf 1.4 MB 2018-12-20 14.41
Furilden SE0340073.PDF 1.3 MB 2018-05-30 13.24
Gannarveviken SE0340149.pdf 1.4 MB 2018-05-30 13.24
Gotska Sandön-Salvorev SE0340097.pdf 2.3 MB 2018-12-20 14.41
Grausne källmyr SE0340083.pdf 1.5 MB 2018-12-20 14.41
Grodvät SE0340141.pdf 1.4 MB 2018-05-30 13.25
Grogarnsberget SE0340152.pdf 2.7 MB 2018-12-20 14.41
Gräne SE0340146.pdf 1.6 MB 2018-12-20 14.41
Grötlingboudd-Ytterholmen SE0340098.pdf 2.2 MB 2018-12-20 15.41
Hajdes storhage SE0340035.PDF 1.3 MB 2018-05-30 14.10
Hajdhagen SE0340198.pdf 1.9 MB 2020-12-18 07.57
Hall-Hangvar SE0340090.pdf 4 MB 2018-12-20 14.41
Haugajnar SE0340102.pdf 1.3 MB 2018-12-20 14.41
Hejdeby hällar SE0340190.pdf 1.3 MB 2018-05-30 14.10
Hejnum högård SE0340130.pdf 845.2 kB 2018-05-30 14.11
Hejnum Kallgate SE0340147.pdf 3.3 MB 2019-05-10 11.05
Heligholmen SE0340121.pdf 1.4 MB 2018-12-20 14.41
Herrgårdsklint SE0340131.pdf 2.6 MB 2018-12-20 14.41
Hoburgsmyr SE0340082.pdf 1.6 MB 2018-12-20 14.41
Hummelbosholm SE0340016.pdf 1.4 MB 2018-05-30 14.11
Husrygg SE0340171.pdf 986.5 kB 2018-05-30 14.11
Hägsarve kärräng SE0340160.pdf 1 MB 2018-05-30 14.12
Hällskog SE0340177.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.12
Hässelby SE0340173.pdf 1.3 MB 2018-12-20 14.41
Hässle klint SE0340116.pdf 1.6 MB 2018-05-30 14.12
Högklint SE0340125.PDF 1.6 MB 2018-05-30 14.12
Hörsne prästäng SE0340058.pdf 987.7 kB 2018-05-30 14.12
Jungfrun SE0340209.pdf 757.4 kB 2020-12-18 07.57
Jusarve skog SE0340197.pdf 783 kB 2020-12-18 07.57
Juvesvät SE0340185.PDF 1.6 MB 2018-05-30 14.13
Kallgatburg SE0340103.pdf 2.1 MB 2018-12-20 14.41
Klinthagen SE0340107.pdf 2.4 MB 2018-12-20 14.41
Klosteränge SE0340172.pdf 638.2 kB 2018-05-30 14.13
Krakvät SE0340109.pdf 1 MB 2018-05-30 14.13
Kronholmen SE0340165.pdf 1.2 MB 2018-12-20 14.41
Kvie SE0340157.pdf 1.5 MB 2018-12-20 14.41
Käldänge SE0340027.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.14
Langhammars SE0340094.pdf 2.9 MB 2018-12-20 14.41
Laus holmar SE0340021pdf.pdf 2.1 MB 2018-12-20 14.41
Lausvik SE0340167.pdf 2.1 MB 2018-12-20 14.41
Lilla Hajdes vät SE0340194.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.14
Lilla Karlsö SE0340025.pdf 2.5 MB 2018-12-20 14.41
Lindhammarsmyr SE0340124.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.15
Lingsvidar SE0340176.pdf 1.5 MB 2018-12-20 14.41
Liste-Hammars SE0340156.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.15
Mallgårds haid SE0340143.pdf 2.6 MB 2018-12-20 14.41
Mallgårds källmyr SE0340031.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.15
Marpesträsk SE0340153.pdf 2.6 MB 2018-12-20 14.41
Millumträsk SE0340072.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.16
Mojner SE0340113.pdf 970.6 kB 2018-12-20 14.41
Mullvalds strandskog SE0340133.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.16
Muskmyr SE0340101.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.16
Myrungs SE0340180.PDF 785.9 kB 2018-05-30 14.16
Mästerbyänget SE0340134.pdf 882.1 kB 2018-05-30 14.17
Mölnermyr SE0340148.pdf 2.8 MB 2018-12-20 14.41
Nasume myr SE0340191.pdf 1 MB 2018-05-30 14.17
Niksarve SE0340178.pdf 1.4 MB 2018-12-20 14.41
Nordermorar SE0340192.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.17
Norsholmen SE0340096.pdf 1 MB 2018-05-30 14.18
Nygårdsmyr SE0340159.pdf 999.4 kB 2018-12-20 14.41
Nyhagen SE0340175.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.18
Närsholmen SE0340017.pdf 1.6 MB 2018-05-30 14.18
Näsrevet SE0340010.pdf 2.2 MB 2018-12-20 14.41
Näsudden SE0340163.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.19
Oggesänge SE0340183.PDF 879.6 kB 2018-05-30 14.19
Ollajvs SE0340123.pdf 1.4 MB 2018-12-20 14.41
Ormhällar-Bromyr SE0340203.pdf 2.3 MB 2020-12-18 07.57
Pankar SE0340135.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.19
Pavals SE0340166.pdf 919.9 kB 2018-12-20 15.41
Paviken SE0340049.pdf 1.6 MB 2018-12-20 15.41
Petesvik SE0340170.pdf 2.9 MB 2018-12-20 15.41
Roleks SE0340182.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.20
Russvätar SE0340142.pdf 1.4 MB 2018-05-30 14.20
Ryssnäs SE0340155.PDF 3.4 MB 2018-05-30 14.21
Sajgs SE0340199.pdf 1.8 MB 2020-12-18 07.57
Salmbärshagen SE0340140.PDF 1.7 MB 2018-05-30 14.21
Salvorev SE0340097.pdf 252.1 kB 2018-05-30 14.21
Sandviken SE0340164.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.21
Sigdesholm SE0340106.pdf 1.6 MB 2018-12-20 15.41
Sigfride SE0340200.pdf 718.3 kB 2020-12-18 07.57
Skalahauar SE0340093.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.22
Skenholmen SE0340127.pdf 1.6 MB 2018-12-20 15.41
Slättflis SE0340207.pdf 2 MB 2020-12-18 07.57
Smågårde naturskog SE0340168.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.22
Stadshagen SE0340206.pdf 879.4 kB 2020-12-18 07.57
Stenstugu skog SE0340196.pdf 767.1 kB 2020-12-18 07.57
Stora Karlsö SE0340023.pdf 3.3 MB 2018-12-20 15.41
Storholmen i Fardumeträsk SE0340119.pdf 887.6 kB 2018-12-20 15.41
Storsund SE0340057.pdf 1.4 MB 2018-12-20 15.41
Suderbys blekevät SE0340193.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.23
Suderbys hällar SE0340201.pdf 1.5 MB 2020-12-18 07.57
Svinmyr SE0340137.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.23
Sävvät SE0340110.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.23
Södra Grötlingboudd SE0340105.pdf 2.6 MB 2018-12-20 15.41
Tiselhagen SE0340066.pdf 1.1 MB 2018-05-30 14.24
Tomsarve vSE0340181.PDF 1.3 MB 2018-05-30 14.24
Torsburgen SE0340040.pdf 2.5 MB 2018-12-20 15.41
Träskmyr SE0340084.pdf 2.6 MB 2018-12-20 15.41
Törrvesklint SE0340208.pdf 1.4 MB 2020-12-18 07.57
Ugnen SE0340018.pdf 4.9 MB 2018-05-30 14.25
Ullahau SE0340092.pdf 1.3 MB 2018-05-30 14.25
Uppstaig SE0340045.pdf 2.4 MB 2018-12-20 15.41
Vaktbackar SE0340004.PDF 1.6 MB 2018-05-30 14.25
Verkegards SE0340112.PDF 1.5 MB 2018-05-30 14.25
Vitärtskällan SE0340087.pdf 1.6 MB 2018-12-20 15.41
Västergarns utholme SE0340100.pdf 1.9 MB 2018-12-20 15.41
Västlands SE0340122.PDF 2.1 MB 2018-05-30 14.26
Yttre Stockviken SE0340104.pdf 1.6 MB 2018-05-30 14.26
Ålarve SE0340114.pdf 2.3 MB 2018-05-30 14.26
Ölbäck SE0340117.pdf 1.3 MB 2018-05-30 14.26
Östergarnsberget SE0340115.pdf 1.2 MB 2018-05-30 14.27
Östergarns prästänge SE0340138.PDF 1.5 MB 2018-05-30 14.27

Nya Natura 2000-områden

Den 31 maj 2018 beslutade regeringen att inrätta nya Natura 2000-områden och justera befintliga områden. För Gotlands del har två nya områden kommit att ingå i nätverket Natura 2000 och ytterligare två områden har utvidgats. Berörda områden är: Bojsvätar, Hejnum hällar, Hejnum Kallgate och Bälsalvret.

Här är beslutet från regeringenPDF och kartbilagorna (BojsvätarPDF, Hejnum KallgatePDF, Hejnum hällarPDF och BälsalvretPDF) som rör Gotlands län. Information finns även på regeringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre dokument:

Länsstyrelsens beslut gällande förslag över nya och utvidgade Natura 2000-områdenPDF

Översiktskarta Länsstyrelsens förslag över nya och utvidgade Natura 2000-områdenPDF

Kontakt