Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Här beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Nu kan du få hjälp av tillsynspersonalen i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Projektet pågår till och med april 2021.

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Nätverk för energieffektivisering på Gotland är ett lokalt nätverk för små och medelstora företag med mer än 1 GWh energiförbrukning per år. Företag deltar i nätverket för att öka sitt företags energikompetens, få individuell expertrådgivning och utbyta erfarenheter med andra företag.

I dagsläget är elva gotländska företag aktiva inom EEnet Gotland: Brukets Livs AB - ICA Maxi Visby, Gotlandspecialisten AB, Heart of Sweden AB, Keges Grosshandel AB, SweProd Graphics AB, Roma Grus Aktiebolag, Ryftes Grönsaker AB, Skåningegård omsorg AB, Kåcu Fastigheter AB, Tofta Strandpensionat Aktiebolag, Österled Fastighets AB.

Inspiration för energieffektivisering

För dig som vill energieffektivisera ditt företag har vi i projekten tagit fram inspirerande filmer om hur andra företag gjort i praktiken. Här ser du goda exempel från café och butik, livsmedelsbranschen, samt insatser som kan göras på de flesta företag.

Samlad information för att arbeta systematiskt och långsiktigt med energifrågan finns på energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid behov av ytterligare studier efter energikartläggningen erbjuder Energimyndigheten finansiellt stöd för de företag som vill undersöka sina möjligheter att arbeta mer energieffektivt. Läs mer om miljöstudier på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag.
  • Projektet med coach för energi- och klimat riktar sig till små och medelstora företag med en årlig energianvändning under 300 MWh. Företag på Gotland erbjuds en kostnadsfri energigenomgång och deltagande i nätverksträffar. Eftersom projektet är EU-finansierat är det helt kostnadsfritt för deltagande företag - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Få kontakt via Region Gotlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt