Energi- och klimatsamordning

Detta är en plattform för alla aktörer som är intresserade av eller involverade i energi- och klimatfrågor på Gotland. Här delar vi med oss av vad som händer på Gotland för att knyta kontakter, sprida erfarenheter och inspirera varandra och andra.

Kommande evenemang

Detta innehåll håller på att flyttas till Energicentrum Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Gotland.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Håll utkik efter aktiviteter under kampanjen Gotland ställer om.

18 maj. Solsafari: studiebesök vid Gotlandssnus solcellspark i Roma – Energicentrum Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gotlandssnus visar sin solcellspark tillsammans med installatören Elians. Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län, ger råd om vad som är viktigt att tänka på när en solcellspark ska uppföras. Lär dig mer, få inspiration och en god fika tillsammans med oss! Onsdagen den 18 maj kl. 14:15 till cirka 15:30 hos Gotlandssnus. Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp. Vid frågor kontakta Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare på Energicentrum Gotland, e-post anna.backstade@gotland.se eller ring 0498-26 91 76.

20 maj. Solsafari: studiebesök hos Gotlandsgårdens Konfektyr i När – Energicentrum Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välkommen på studiebesök hos solcellsambassadörerna på Gotlandsgårdens Konfektyr. De visar sin solcellsanläggning med batterilösning. Även Elians, som installerat, finns på plats för att kunna svara på tekniska frågor och detaljer. Få inspiration och en god fika tillsammans med oss! Fredag den 20 maj kl. 14:00 till 15:30 på Gotlandsgårdens Konfektyr, När Maldes 320. Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp. Vid frågor kontakta Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare på Energicentrum Gotland, e-post anna.backstade@gotland.se eller ring 0498-26 91 76.

Projekt inom energi och klimat

Här har vi samlat projekt på Gotland inom energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. De projekt som finns här ansvarar olika aktörer för. Klicka dig vidare på kartan för att komma till mer information om projektet och hitta till projektorganisationen. Zooma in på kartan för att se alla pågående projekt.

Detta innehåll håller på att uppdateras och flyttas till Projekt – Energicentrum Gotland Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i formuläret och klicka på skicka. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning. Ange kontaktuppgifter i formuläret så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.


Nätverk och forum för samverkan

Det finns ett stort intresse för energi- och klimatfrågor på Gotland och i dagsläget finns flera forum för samverkan och dialog. Här samlar vi olika grupper på Gotland med fokus på energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. Olika aktörer svarar för olika samverkansgrupper, föreningar och nätverk. Energi och klimat är även frågor som berörs inom andra nätverk.

Gotlands Energidialog syftar till att skapa en mötesplats för gotländska aktörer inom klimat-och energiområdet och ska vara ett stöd för arbetet med energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Det är ett återkommande arrangemang med olika teman.

Gruppens syfte är att främja framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, att genom ömsesidigt informationsutbyte, främja gemensam kunskapsutveckling och klargöra regionala förutsättningar för vindkraft. Den består av Länsstyrelsen, Region Gotland, Gotlands Vindelproducenter, GEAB, LRF Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och även andra aktörer bjuds in. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Gruppen fungerar som ett samverkansforum och som referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete. Den består av Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Gotland. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Är din organisation engagerad i frågor som rör energi- och klimatomställning? Vill ni vara med och bidra till att fler gotlänningar lär sig mer om de här frågorna? Tillsammans skapar vi innehållet i kampanjen. För att utbyta tankar, kanske samarrangera aktiviteter, knäcka idéer om hur fler kan lockas att delta på aktiviteter etc så arrangeras exempelvis samordninsgmöten där vi kan byta information med varandra.

Läs mer om initiativet och om hur du kan vara delaktig på Energicentrums webbplats Länk till annan webbplats.

 

Nätverket är till för erfarenhetsutbyte och inspiration kring hur statliga myndigheter och bolag på Gotland bedriver sitt miljöledningsarbete. Länsstyrelsen är sammankallande.

Vi är en oberoende förening som arbetar på Gotland. Föreningen har funnits i mer än 20 år och sysslar med all sorts klimatenergi och ofossila bränslen. Alla som delar våra intressen är välkomna att vara med i vår förening. Vi försöker anordna föreläsningar och studiebesök några gånger om året. Vi försöker också påverka myndigheter och andra aktörer på energimarknaden för att utveckla och förenkla det som ofta blir stort, svårt och otillgängligt för vanligt folk. Många av oss i föreningen tycker det är roligt att skruva själva och det finns också en bred kompetens inom flera områden.

Webbplats: www.gotlandsvaderkraft.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett aktivt nätverk av företagare med stort engagemang för vår ö. Alla företag på Gotland kan bli medlemmar. Vi verkar för en positiv och hållbar utveckling av det gotländska näringslivet. Vi vill skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att bo, leva och verka på Gotland. Vi i Produkt Gotland samarbetar för att utveckla oss själva och våra företag. Tillsammans utvecklar vi en positiv Gotlandsanda och skapar en härlig grogrund för framtiden!

Webbplats: Produkt Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbara Gotland är ett nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet. Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.

Tillväxt Gotland är sammankallande för det regionala nätverket för energiledning. Med nätverket hoppas vi att deltagande företag kan höja sin energikompetens, utbyta erfarenheter med andra företag, minska energianvändningen och bidra till en energiomställning bort från det fossila.

Webbplats: www.tillvaxtgotland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll då i detta formulär och klicka på sänd. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning, därför är det viktigt att ange kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.Håll dig uppdaterad!

Vill du få e-postutskick med nyheter, information och evenemangsinbjudningar inom energi och klimat från Länsstyrelsen i Gotlands län? Här kan du anmäla dig till vår e-postlista.


Kontakt