Energi- och klimatsamordning

Detta är en plattform för alla aktörer som är intresserade av eller involverade i energi- och klimatfrågor på Gotland. Här delar vi med oss av vad som händer på Gotland för att knyta kontakter, sprida erfarenheter och inspirera varandra och andra.

Kommande evenemang

Här samlar vi seminarier, utbildningar och andra arrangemang på Gotland inom energi- och klimatomställning. De aktiviteter som finns här ansvarar respektive arrangör för. Klicka dig vidare för att komma till mer information från arrangören.

 • Energiomställning under Almedalsveckan. Är du intresserad av Gotlands energiomställning - gör en notering i kalendern för eftermiddagen 7 juli. Då står Energicentrum för programmet på Region Gotlands scen. Vi utlovar en eftermiddag med paneldiskussioner, nedslag runt om på ön och samtal. Mer information om programmet hittas på Program (almedalsveckan.info) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Solsafari 2021. Tisdag den 7 september kan du ta del av solcellsanläggningar från hela landet – digitalt. Se inspelade rundturer av olika typer av solcellsanläggningar och lyssna till spännande föreläsningar och livesändningar. Syftet med Solsafari är att inspirera och erbjuda kunskap till dig som vill starta din solkraftsresa och producera egen el med solceller.
  • Klockan 09:00-10:30: Kommuner
  • Klockan 11:00-12:30: Solcellsparker
  • Klockan 13:00-14:30: Företag
  • Klockan 17:30-19:00: Privatpersoner och bostadsrättsföreningar
  Mer information, fullständigt program och anmälan kommer publiceras på Kalender | Framtidens Solel i Östra Mellansverige Länk till annan webbplats..
 • Mobilitetsveckan 16 - 22 september. Mobilitetsveckan - Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uppmärksammar hållbart resande och fossilfria transporter. Programmet skapas tillsammans och den som vill kan anordna en programpunkt under veckan. 2021 års tema är Hållbar mobilitet - sunt och tryggt. Kontakta anna.backstade@gotland.se eller emelie.waktel@gotland.se om du vill bidra med aktiviteter till årets program.
 • Energidialog Gotland. Gotlands Energidialog syftar till att skapa en mötesplats för gotländska aktörer inom klimat-och energiområdet och ska vara ett stöd för arbetet med energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Det är ett återkommande arrangemang med olika teman. Årets fokus är cirkulär ekonomi för att bidra till energi- och klimatmålen. Lägg in den 12 oktober i din kalender redan nu! Mer information, program och anmälan kommer på Länsstyrelsen webbplats längre fram: Gotlands Energidialog 2021 | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Fyll i formuläret och trycka på skicka. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning. Det är viktigt att du anger kontaktuppgifter i formuläret ifall frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.

 Projekt inom energi och klimat

Här har vi börjat samla projekt på Gotland inom energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. De projekt som finns här ansvarar olika aktörer för. Klicka dig vidare på kartan för att komma till mer information om projektet och hitta till projektorganisationen. Zooma in på kartan för att se alla pågående projekt.

Fyll i formuläret och klicka på skicka. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning. Ange kontaktuppgifter i formuläret så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.


Nätverk och forum för samverkan

Det finns ett stort intresse för energi- och klimatfrågor på Gotland och i dagsläget finns flera forum för samverkan och dialog. Här har vi börjat samla olika grupper på Gotland med fokus på energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. Olika aktörer svarar för olika samverkansgrupper, föreningar och nätverk. Energi och klimat är även frågor som berörs inom andra nätverk.

Gotlands Energidialog syftar till att skapa en mötesplats för gotländska aktörer inom klimat-och energiområdet och ska vara ett stöd för arbetet med energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Det är ett återkommande arrangemang med olika teman.

Gruppens syfte är att främja framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, att genom ömsesidigt informationsutbyte, främja gemensam kunskapsutveckling och klargöra regionala förutsättningar för vindkraft. Den består av Länsstyrelsen, Region Gotland, Gotlands Vindelproducenter, GEAB, LRF Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och även andra aktörer bjuds in. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Gruppen fungerar som ett samverkansforum och som referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete. Den består av Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Gotland. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Nätverket är till för erfarenhetsutbyte och inspiration kring hur statliga myndigheter och bolag på Gotland bedriver sitt miljöledningsarbete. Länsstyrelsen är sammankallande.

Vi är en oberoende förening som arbetar på Gotland. Föreningen har funnits i mer än 20 år och sysslar med all sorts klimatenergi och ofossila bränslen. Alla som delar våra intressen är välkomna att vara med i vår förening. Vi försöker anordna föreläsningar och studiebesök några gånger om året. Vi försöker också påverka myndigheter och andra aktörer på energimarknaden för att utveckla och förenkla det som ofta blir stort, svårt och otillgängligt för vanligt folk. Många av oss i föreningen tycker det är roligt att skruva själva och det finns också en bred kompetens inom flera områden.

Webbplats: www.gotlandsvaderkraft.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett aktivt nätverk av företagare med stort engagemang för vår ö. Alla företag på Gotland kan bli medlemmar. Vi verkar för en positiv och hållbar utveckling av det gotländska näringslivet. Vi vill skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att bo, leva och verka på Gotland. Vi i Produkt Gotland samarbetar för att utveckla oss själva och våra företag. Tillsammans utvecklar vi en positiv Gotlandsanda och skapar en härlig grogrund för framtiden!

Webbplats: Produkt Gotland Länk till annan webbplats.

Hållbara Gotland är ett nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet. Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.

Tillväxt Gotland är sammankallande för det regionala nätverket för energiledning. Med nätverket hoppas vi att deltagande företag kan höja sin energikompetens, utbyta erfarenheter med andra företag, minska energianvändningen och bidra till en energiomställning bort från det fossila.

Webbplats: www.tillvaxtgotland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll då i detta formulär och klicka på sänd. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning, därför är det viktigt att ange kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.Håll dig uppdaterad!

Vill du få e-postutskick med nyheter, information och evenemangsinbjudningar inom energi och klimat från Länsstyrelsen i Gotlands län? Här kan du anmäla dig till vår e-postlista.


Kontakt