Energi- och klimatsamordning

Detta är en plattform för alla aktörer som är intresserade av eller involverade i energi- och klimatfrågor på Gotland. Här delar vi med oss av vad som händer på Gotland för att knyta kontakter, sprida erfarenheter och inspirera varandra och andra.

Kommande evenemang

Här samlar vi seminarier, utbildningar och andra arrangemang på Gotland inom energi- och klimatomställning. De aktiviteter som finns här ansvarar respektive arrangör för. Klicka dig vidare för att komma till mer information från arrangören.

  • Energinätverk för gotländska företagare.Välkommen att delta i det regionala nätverket för energiledning. Med nätverket hoppas vi att deltagande företag kan höja sin energikompetens, utbyta erfarenheter med andra företag, minska energianvändningen och bidra till en energiomställning bort från det fossila. Tid: 15 april kl. 09:00 - 11:00. Läs mer och anmäl dig på Evenemang (tillvaxtgotland.se)länk till annan webbplats.
  • Webbinarium: I väntan på Klimatforum. Naturvårdsverket genomför ett 20-tal webbinarier under 2021, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar. Alla webbinarier är kostnadsfria och öppna för alla. Vissa vänder allmänhet sig i första hand till en lite snävare professionell målgrupp, medan andra även kan locka en intresserad. Läs mer på: Webbinarier om klimat och luft - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i formuläret och trycka på skicka. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning. Det är viktigt att du anger kontaktuppgifter i formuläret ifall frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.

 Projekt inom energi och klimat

Här har vi börjat samla projekt på Gotland inom energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. De projekt som finns här ansvarar olika aktörer för. Klicka dig vidare på kartan för att komma till mer information om projektet och hitta till projektorganisationen. Zooma in på kartan för att se alla pågående projekt.

Fyll i formuläret och klicka på skicka. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning. Ange kontaktuppgifter i formuläret så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.


Nätverk och forum för samverkan

Det finns ett stort intresse för energi- och klimatfrågor på Gotland och i dagsläget finns flera forum för samverkan och dialog. Här har vi börjat samla olika grupper på Gotland med fokus på energiomställning och utsläppsminskning av växthusgaser. Olika aktörer svarar för olika samverkansgrupper, föreningar och nätverk. Energi och klimat är även frågor som berörs inom andra nätverk.

Gotlands Energidialog syftar till att skapa en mötesplats för gotländska aktörer inom klimat-och energiområdet och ska vara ett stöd för arbetet med energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Det är ett återkommande arrangemang med olika teman.

Gruppens syfte är att främja framgångsrik etablering av vindkraft på Gotland utifrån befintliga mål och planer, att genom ömsesidigt informationsutbyte, främja gemensam kunskapsutveckling och klargöra regionala förutsättningar för vindkraft. Den består av Länsstyrelsen, Region Gotland, Gotlands Vindelproducenter, GEAB, LRF Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland och även andra aktörer bjuds in. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Gruppen fungerar som ett samverkansforum och som referensgrupp till Länsstyrelsens miljömålsarbete. Den består av Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Gotland. Länsstyrelsen har ordförandeskapet.

Nätverket är till för erfarenhetsutbyte och inspiration kring hur statliga myndigheter och bolag på Gotland bedriver sitt miljöledningsarbete. Länsstyrelsen är sammankallande.

Vi är en oberoende förening som arbetar på Gotland. Föreningen har funnits i mer än 20 år och sysslar med all sorts klimatenergi och ofossila bränslen. Alla som delar våra intressen är välkomna att vara med i vår förening. Vi försöker anordna föreläsningar och studiebesök några gånger om året. Vi försöker också påverka myndigheter och andra aktörer på energimarknaden för att utveckla och förenkla det som ofta blir stort, svårt och otillgängligt för vanligt folk. Många av oss i föreningen tycker det är roligt att skruva själva och det finns också en bred kompetens inom flera områden.

Webbplats: www.gotlandsvaderkraft.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett aktivt nätverk av företagare med stort engagemang för vår ö. Alla företag på Gotland kan bli medlemmar. Vi verkar för en positiv och hållbar utveckling av det gotländska näringslivet. Vi vill skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att bo, leva och verka på Gotland. Vi i Produkt Gotland samarbetar för att utveckla oss själva och våra företag. Tillsammans utvecklar vi en positiv Gotlandsanda och skapar en härlig grogrund för framtiden!

Webbplats: www.produktgotland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbara Gotland är ett nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet. Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.

Tillväxt Gotland är sammankallande för det regionala nätverket för energiledning. Med nätverket hoppas vi att deltagande företag kan höja sin energikompetens, utbyta erfarenheter med andra företag, minska energianvändningen och bidra till en energiomställning bort från det fossila.

Webbplats: www.tillvaxtgotland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyll då i detta formulär och klicka på sänd. Länsstyrelsen publicerar informationen efter granskning, därför är det viktigt att ange kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om frågor skulle uppstå. Vi vill gärna lyfta olika aktiviteter som pågår på ön inom området energi och klimat.Håll dig uppdaterad!

Vill du få e-postutskick med nyheter, information och evenemangsinbjudningar inom energi och klimat från Länsstyrelsen i Gotlands län? Här kan du anmäla dig till vår e-postlista.


Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte längre vill finnas med på vår e-postlista, meddela det till agneta.green@lansstyrelsen.se.

Kontakt